Posty

Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną

MÊS DE MAIO DE 2020

List Franciszka na maj 2020

CARTA DO PAPA FRANCISCO maio 2020

Gaudete et Exultate Adhortacja Apostolska

LIST APOSTOLSKI - Admirabile signum - O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA