Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą magisterium

ORĘDZIE NA VII ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 2023

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA VII ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 19 listopada 2023 - Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4, 7)   1. Światowy Dzień Ubogich, będący owocnym znakiem miłosierdzia Ojca, już po raz siódmy wspiera drogę naszych wspólnot. Jest to spotkanie, które Kościół stopniowo zakorzenia w swojej pracy duszpasterskiej, aby coraz bardziej odkrywać centralną treść Ewangelii. Każdego dnia jesteśmy zaangażowani w przyjmowanie ubogich, ale to nie wystarczy. Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów. Ta rzeka wydaje się nas przytłaczać, tak bardzo, że wołanie naszych braci i sióstr, którzy proszą o pomoc, wsparcie i solidarność staje się coraz głośniejsze. Dlatego w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, gromadzimy się wokół Jego Stołu, aby ponownie otrzymać od Niego dar i misję życia w ubóstwie i służenia ubogim. Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4, 7). Słowo to pomaga nam z

Niedziela Słowa Bożego APERUIT ILLIS

  List Apostolski papieża Franciszka "Aperuit Illis" ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.   LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA   APERUIT ILLIS W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO   1.«Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24, 45). To jeden z ostatnich gestów, jakie uczynił Zmartwychwstały Pan, zanim wstąpił do nieba. Objawia się Uczniom, gdy są zgromadzeni, łamie z nimi chleb i otwiera ich umysły, aby poję

Pismo Święte - 10 powodów dla których warto czytać

Pismo Święte - 10 powodów dla których warto czytać  - KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK Niedziela Słowa Bożego jest dobrym dniem, by w centrum myśli, modlitwy i dyskusji postawić Pismo Święte. Największym problemem jest zawsze motywacja. Dlaczego warto? Dlaczego trzeba? Podzielę się dziesięcioma powodami - pięć nazwijmy niewierzącymi a pięć powodami wierzącymi. Po co Niedziela Słowa Bożego? - 30 września 2019 r. Papież Franciszek opublikował list „ Aperuit illis”. Okazją do napisania krótkiego, ale bardzo treściwego dokumentu o Biblii była 1600 rocznica śmierci św. Hieronima. Wszak to słynny tłumacz Wulgaty powiedział: „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”. W dokumencie tym Ojciec Święty między innymi ustanawia Niedzielę Słowa Bożego, która ma przypadać w 3. niedzielę zwykłą. Powodów wybrania jednej niedzieli na to, by skupić wszystkie myśli na Piśmie Świętym jest kilka. Po pierwsze na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Papież poprosił, aby «jedna niedziela [w

Encyklika SUPREMI APOSTOLATUS OFFICIO Leon XIII O modlitwie różańcowej

  Encyklika SUPREMI APOSTOLATUS OFFICIO Leon XIII O modlitwie różańcowej Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską Czcigodni Bracia! Pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie 1.Obowiązek zleconego Nam najwyższego urzędu apostolskiego i nader trudne warunki obecnych czasów co dzień natarczywiej napominają Nas i prawie przymuszają, abyśmy – im cięższe ciosy spadają na Kościół – tym troskliwiej nim się opiekowali i dbali o jego całość. Wstęp 2.Dlatego też usiłując, ile tylko możemy, wszelkimi sposobami bronić praw Kościoła i przewidywać oraz zwalczać niebezpieczeństwa mu zagrażające lub nań nastawające, jak najpilniej też staramy się ubłagać wsparcie mocy niebiańskich, które jedynie może sprawić, że Nasze prace i troski osiągną pożądany skutek. 3.Sądzimy, że w tym celu nic nie może być skuteczniejszym i pewniejszym nad zjednanie sobie wiarą i pobożnością wielkiej Boga Rod

Octobri Mense

Octobri Mense – encyklika papieża Leona XIII opublikowana 22 września 1891 w bazylice św. Piotra w Rzymie, dotycząca modlitwy różańcowej. Spośród dziewięciu jego encyklik poświęconych modlitwie różańcowej, Octobri Mense uważana jest za najbardziej znaczącą. W dokumencie papież przedstawia fundamentalne motywy modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej, podkreślając uprzywilejowaną rolę różańca. W Maryi należy widzieć pośredniczkę, jaką tę, która wstawia się za wiernymi u Syna. Jak podkreśla Leon XIII, różaniec jest modlitwą szczególnie drogą Matce Boga, dlatego dla wiernych powinien być bardzo cenny. Jest jednym z najbardziej efektywnych. Papież zaleca wytrwałość w modlitwie różańcowej w połączeniu z czynieniem pokuty, również w intencjach całego Kościoła[1]. Encyklika OCTOBRI MENSE – Leon   XIII   "De Mariae Virginis Rosario" [1]   Do naszych Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy mających łaskę i Komunię ze Stolicą Apostol