Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą dogmaty

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – święto

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – święto Poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego      W dniu 21 listopada 1964 r. papież Paweł VI ogłosił uroczyście Maryję Matką Kościoła, w odpowiedzi na prośbę polskich biskupów. Episkopat Polski włączył nowe wezwanie maryjne do litanii loretańskiej, a 4 maja 1971 r. wprowadził do polskiego kalendarza liturgicznego. Decyzją papieża Franciszka od 21 maja 2018 r. święto Maryi Matki Kościoła jest obchodzone w całym Kościele w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dzień ten został wybrany dlatego, że zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła z Maryją, Królową Apostołów i Matką Kościoła. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem (Rdz 3, 12). Księga Rodzaju w bardzo obrazowy sposób przybliża nam tajemnicę grzechu pierworodnego popełnionego przez pierwszych rodziców Adama i Ewę. Grzech nieposłuszeństwa Bogu i danie wiary szatanowi, głównemu sprawcy grzechu, perm

Godzina łaski - Montichiari i Fontanelle

  Godzina łaski - Montichiari i Fontanelle Siła kultu (Maryja Róża Duchowna) Pierina Gilli urodziła się w wiosce San Giorgio pod Montichiari 3 sierpnia 1911 r. [1]   Jej ojciec Pancrazio był rolnikiem. Matka, Rosa, urodziła 9 dzieci. Rodzina była bardzo biedna. Ojciec Pieriny zmarł po I wojnie światowej wskutek ran odniesionych na froncie. Pierina chciała wstąpić do klasztoru, ale nie pozwoliła jej na to poważna choroba płuc. Potem pracowała w szpitalu w Montichiari. Tam też, 24 listopada 1946 roku, po raz pierwszy ujrzała Matkę Bożą. Otoczona nimbem światła Maryja wydała się jej bardzo piękna, pełna majestatu, z ogromnie smutną twarzą. Z jej oczu płynęły obficie łzy, spadając na ziemię. Miała szatę koloru fioletowego, a na niej biały welon . Trzy wielkie miecze były zanurzone w jej piersi. Szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Z tymi różami Pierina będzie widzieć Najświętszą Marię Pannę jeszcze wielokrotnie. Rzekome objawienia trwały bowiem do śmierci wizjonerki, 12 s

Niepokalana

  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś miedzy niewiastami” ( Łk 1,28) „Być pełnym łaski” – oto powołanie i przeznaczenie dla wszystkich stworzonych na obraz i podobieństwo Boże. - „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). Tak miało być! „Nie” Ewy zostało naprawione przez „Tak” Maryi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. W czasie Adwentu – tuż u jego początku, przed Bożym Narodzeniem – wspólnota Kościoła cieszy się jedną z najważniejszych uroczystości maryjnych: Niepokalanym Poczęciem. Jest to jeden z czerech dogmatów maryjnych (obok Macierzyństwa, Dziewictwa i Wniebowzięcia)   ogłoszony przez papieża Piusa IX dnia 8 grudnia 1854 roku w bulli „Ineffabilis Deus”. „Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzia

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105)   Wniebowzięcie Maryi Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypom