Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą ŚWIĘCI

Wszystko postawiłem na Maryje! - O. Paweł Pakuła CSsR - Pomocnicy Maryi ...

OPIEKUN ZBAWICIELA - REDEMPTORIS CUSTOS

REDEMPTORIS CUSTOS  -  OPIEKUN Z bawiciela JAN PAWEŁ II ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTORIS CUSTOS O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA Spis treści WPROWADZENIE I - ZAPISY EWANGELII II - POWIERNIK TAJEMNICY BOGA SAMEGO III - MĄŻ SPRAWIEDLIWY — OBLUBIENIEC IV - PRACA WYRAZEM MIŁOŚCI V - PRYMAT ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO VI - PATRON KOŚCIOŁA NASZYCH CZASÓW Do Biskupów do Kapłanów i Diakonów do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych WPROWADZENIE 1. POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA  „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”  ( Mt  1, 24). Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa 1 , także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. W setną rocznicę ogłosz