Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą rok duszpasterski

Majdan Rekolekcje Wielkopostne 2024

Rekolekcje Wielkopostne 25 do 27. 02 - 2024 Majdan https://youtu.be/ad3wSiaBzSE?si=EIJnwbx5IDH5kjEn Program rekolekcji wielkopostnych 2024 MAJDAN - Parafia Matki B. Królowej Różańca „Uczestniczę  we wspólnocie  kościoła” Parafia pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Majdanie Adres   ul. Wyszyńskiego 5 05-200 Majdan Data powołania - 25 marca 1996 Wyznanie - katolickie Kościół - rzymskokatolicki Diecezja warszawsko-praska Dekanat - wołomiński Kościół - MB Królowej Różańca Świętego Proboszcz - ks. Sławomir Wyszyński Wezwanie - MB Królowej Różańca Świętego Wspomnienie liturgiczne - święto MB Królowej Różańca Świętego - 8 października Data Godzina Niedziela 25.02 09.00 11.30 (dla dzieci) 18.00 Poniedziałek 26.02 09.00 11.00 (szkoła) 12.00 (szkoła) 18.00 19.30 Wtorek 27.02 09.00 11.00 (szkoła)

Synod o synodalności - wszystko co musisz wiedzieć (poprzez szkice i obr...

Wierzę w Kościół Chrystusowy 2022/2023

                                                                                            Rekolekcje parafialne 2022/2023 "Wierzę  w Kościół Chrystusowy"                                 Rok duszpasterski 2022/2023 KKK - 811 "Jest jedyny Ko ś ci ó ł Chrystusowy, kt ó ry wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, ś wi ę ty, powszechny i apostolski" . Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sob ą po łą czone, wskazuj ą na istotne rysy Ko ś cio ł a i jego pos ł ania. Ko ś ci ó ł nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Ś wi ę tego sprawia, ż e Jego Ko ś ci ó ł jest jeden, ś wi ę ty, powszechny i apostolski oraz powo ł uje go do urzeczywistniania ka ż dego z tych przymiot ó w. Kościół jest żywy a Jezus przebywający pośród niego jest jego życiem. Czym jest ciało bez Głowy? Trupem. Czym jest oblubienica bez oblubieńca? Wdową. Czym jest winorośl bez krzewu? Drewnem na opał. Czy jest budowla bez fundamentu? Gruzem. Czym jest trzoda bez pasterza? Szwed