Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą swietosc

Stefan Wyszyński i M. Elżbieta Róża Czacka - „Połączyła ich świętość”

List biskupów polskich z okazji beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej -   „Połączyła ich świętość” – list pasterski Episkopatu Polski Na niedzielę 5 września - POŁĄCZYŁA ICH ŚWIĘTOŚĆ 1. Effatha - otwórz się Usłyszeliśmy przed chwilą ważne słowa: Effatha – otwórz się oraz: Odwagi! Nie bójcie się, Ja jestem. Żeby móc świadczyć o Bogu i pomagać innym, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, która niezależnie od naszej kondycji fizycznej, życiowych przeciwności, cierpienia i przykrych doświadczeń może przynieść w nas i przez nas obfite owoce. Potrzebna też jest odwaga, dzięki której możemy pokonywać nasze słabości i lęki naszej codzienności. Za tydzień będziemy przeżywać radosną uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Czackiej, niewidomej założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Bóg mógł przez nich dokonać wielkich rzeczy, bo otwo

Droga Duchowa Według Nouwena

  Droga Duchowa   Według Nouwena naszą duchową drogę najlepiej opisują cztery proste słowa. Każdy z nas zostaje wzięty, pobłogosławiony, połamany i dany. Gdy to zrozumiesz, twoje słabości i zranienia staną się drogą do głębi i szczęścia. Henri Nouwen jest jednym z najbardziej inspirujących pisarzy chrześcijańskich. Jego życie było pełne bólu i zranień, a zarazem przepełnione pasją odkrywania miłości nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia. Wszystko zaczęło się w Holandii… Droga życiowa Henriego Nouwena rozpoczyna się w holenderskim miasteczku Nijkerk. Po skończonym seminarium duchownym i święceniach kapłańskich zdecydował się na studia psychologiczne. Uzyskał stypendium w Fundacji Menningera, obronił doktorat z teologii i zaczął pracować w Yale Divinity School. John Henry Newman: anglikański ksiądz, który wybrał katolicyzm i znalazł odpowiedź na bezbożne czasy Współpracując z Instytutem Ekumenicznym odkrywał, jak wiele mogą dawać sobie nawzajem ludzie różnych wyznań,

Zachęta do walki duchowej

 Abyście mogli się ostać   Zachęta do walki duchowej 10  W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.  11  Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.  12  Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.  13  Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.  14  Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  15  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.  16  W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.  17  Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże -  18  wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajci

Narty ojca Świętego MONOLOG

Święty Alfons i Maria

Święty Alfons Liguori i Maryja, Matka Boża – rozważanie Przełożonego Generalnego Mówi się, że choć historia powołania każdej osoby jest inna, to jedno jest wspólne: delikatna i decydująca interwencja Maryi. Trzeba zaznaczyć, że wśród świętych znajdujemy takich, którzy więź z Maryją, Matką Jezusa, przeżywali o wiele bardziej intensywnie. Są więc tacy święci, dla których więź z Maryją jest znacznie głębsza niż zwykła relacja syna lub córki do matki. Do takich „maryjnych świętych” z pewnością możemy zaliczyć św. Alfonsa Liguori. Fakt ten w żaden sposób nie pomniejsza centralnego miejsca osoby Jezusa Chrystusa w jego duchowości, teologii i moralności. To centrum jest zdecydowanie chrystologiczne. Św. Alfons uważał bowiem, że skoro Bóg dał nam Jezusa przez Maryję, to najpewniejszy sposób dojścia do Jezusa wiedzie właśnie przez Maryję. W rzeczywistości św. Alfons jest tak bardzo „maryjny”, ponieważ jest całkowicie „chrystologiczny”. Jest to pierwsza i fundamentalna zasada, dzięki której

Dlaczego warto postawić wszystko na Maryję? | Adrian Pakuła

Modlitwa pięciu palców

Papież Franciszek – Modlitwa pięciu palców „Modlitwa pięciu palców” wg Papieża Franciszka Modlitwa pięciu palców (autor: papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires): 1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek. 2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich modlitwach. 3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.  4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej mod

Maryjna droga Jana Pawła II do świętości

Maryjna droga Jana Pawła II do świętości Obcowanie z Matką Boską Wśród wielu prób określenia charakterystycznego rysu pontyfikatu świętego Jana Pawła II, szczególnie mocno uwidacznia się rys maryjny. I trudno się temu dziwić, gdyż całe jego życiowe doświadczenie wtopione jest w obcowanie z Matką Boską. Składa się na nie tak wiele znaków, faktów, odniesień, że trudno, aby maryjny rys jego całego życia, a w szczególności jego pontyfikatu, widzieć marginalnie. Nie sposób oceniać jego pontyfikat i nie widzieć przy tym Matki Bożej. Więcej – bez obrazu Matki Bożej tego wielkiego pontyfikatu nie można zrozumieć. Nie mogło być przecież inaczej, skoro zabrał ze sobą do Rzymu całe swoje dotychczasowe życie, które w pełni ukształtowała Matka Boska, całe maryjne dziedzictwo, które wpoiła w niego rodzina, polska pobożność, narodowe zawierzenie Maryi, polski Kościół. Pierwszym znakiem tego, że będzie dzieckiem Maryi, jest czas jego narodzin. Karol Wojtyła przychodzi na świat w maju –