Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą misje

Niedziela Misyjna 2023

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA na 97. Światowy Dzień Misyjny 22 października 2023 r. Pałające serca, stopy w drodze (por. Łk 24, 13-35) Drodzy bracia i siostry! Na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny wybrałem temat inspirowany relacją uczniów z Emaus, z Ewangelii św. Łukasza (por.  Łk  24, 13-35): „Pałające serca, stopy w drodze”. Owi dwaj uczniowie byli zdezorientowani i rozczarowani, ale spotkanie z Chrystusem w słowie i w łamanym Chlebie rozpaliło w nich entuzjazm, by wyruszyć ponownie do Jerozolimy i głosić, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. W opowiadaniu ewangelicznym przemianę uczniów pojmujemy za pomocą kilku uderzających obrazów:  pałające serca  z powodu Pism wyjaśnianych przez Jezusa,  oczy otwarte  na rozpoznanie Go i, jako punkt kulminacyjny,  stopy w drodze . Zastanawiając się nad tymi trzema aspektami, które wyznaczają drogę uczniów-misjonarzy, możemy odnowić naszą gorliwość na rzecz ewangelizacji w dzisiejszym świecie. 1. Pałające serca „kiedy Pisma nam wyjaśniał”. Sło

33 lata w Brazylii 777

Renowacja Misji Świętych Ostrzeszów

 Renowacja Misji Świętych Ostrzeszów