Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą homiletyka

Jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana? POŻĄDANA IKONA MARYI

  Jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana? IKONA ŹRÓDŁOWA - Poprawna kaznodziejska ikona maryjna winna uwzględniać przede wszystkim podstawowe źródła nauki o Matce Bożej, którymi według Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, są przede wszystkim (ważna kolejność): Pismo Święte , Święta Tradycja , Święta liturgia, wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. . POŻĄDANA IKONA MARYI - Czyli – jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana? 1.IKONA ŹRÓDŁOWA 1. Ikona biblijna 2. Ikona Tradycji 3. Ikona Magisterialna 4. Ikona liturgiczna 2.IKONA TREŚCIOWA 1. Ikona historiozbawcza 2. Ikona wzorcza 3. IKONA KORELACYJNA Trójca ↔ Maryja 1. Bóg Ojciec ↔ Maryja 1. Chrystologiczne centrum relacji Bóg Ojciec Maryja 2. Macierzyństwo Maryi „mówi” o Bożym Ojcostwie 3. Boże Ojcostwo „mówi” o dziecięctwie Maryi 2. Syn Boży ↔ Maryja 1. Przez Maryję do Jezusa  przez Jezusa do Maryi 2. Misterium Wcielenia „mówi” o Synu i Matce 3. Matka w Odkupieńczym misterium Syna

Jak nie należy mówić o Maryi

  Jak nie należy mówić o Maryi – czyli o grzechach  przepowiadania maryjnego [1] Na sympozjum wśród zaproszonych prelegentów był o. prof. S. C. Napiórkowski, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na negatywnej stronie maryjnego przepowiadania, zwrócił uwagę, jak nie należy mówić o Maryi. Owe niewłaściwości obdarzył mianem „Siedem grzechów głównych” przepowiadania maryjnego (taki też tytuł nosił wygłoszony referat)10. Owe „siedem grzechów głównych” według Ojca Profesora to: „Grzech przeciwko Bożemu słowu”, który polega na przeroście spekulacji nad biblijną wizją dziejów zbawienia. 1.         „Grzech przeciwko Bogu”, czyli czynienie Boga na obraz i podobieństwo swoje. Jest to jakby drugie imię grzechu opisanego wyżej. Widać to zwłaszcza w kaznodziejskim kontrastowaniu Maryi jako dobrej mamy z Bogiem Ojcem, który w kontekście naturalnych doświadczeń słuchaczy, gorzej wychodzi w tym zestawieniu, gdyż to mama z reguły jest cieplejsza, bardziej wyrozumiała i przebaczająca niż ojc