Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą sztuka

IKONOGRAFIA I IKONOLOGIA - ERWIN PANOFSKY

IKONOGRAFIA I IKONOLOGIA - ERWIN PANOFSKY . ŹRÓDŁA IKONOGRAFICZNE . ELEMENTY IKONOGRAFII   W tym opracowaniu termin ikonologia oznacza nie tyle naukę, co metodę odczytywania treści dzieła sztuki przez rozszyfrowywanie znaczeń przedstawionych i zestawionych w tym dziele symboli, natomiast ikonografia, to wiedza o symbolach i związanych z nimi znaczeniach. Tak więc przedmiotem ikonografii są symbole, a przedmiotem ikonologii jest treść dzieła sztuki. Te dwie dziedziny przenikają się, ponieważ zarówno ikonografia jak i ikonologia muszą uwzględniać historyczny, polityczny, a przede wszystkim filozoficzny kontekst, w jakim symbol powstawał i w jakim bywał zastosowany w dziele sztuki (zupełnie czym innym był antyk dla artystów renesansowych, klasycystów i akademistów). Przemożna siła dzieła sztuki plastycznej nie leży w jego treści intelektualnej – ta jest istotą filozofii. Dziełem sztuki można się zachwycać nawet wtedy, gdy nie potrafi się odczytać jego ukrytych znaczeń. Barokowe dzi