Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2022

Wielki Post 2022

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2022 W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim „ W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim ” ( Ga  6, 9-10a)  Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Dobrze nam zrobi, jeślina początku naszej wielkopostnej drogi w 2022 roku, zastanowimy się nad napomnieniem św. Pawła do Galatów: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas ( chairós ), czyńmy dobrze wszystkim” ( Ga  6, 9-10). 1. Zasiew i żniwo W tym fragmencie Apostoł przywołuje obraz zasiewu i żniwa, tak bliski Jezusowi (por.  Mt  13

Historia Nieustannej Nowenny - 100 lecie

  Historia Nieustannej Nowenny Nabożeństwem ściśle związanym z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP) [1] jest Nieustanna Nowenna . To właśnie dzięki niej obraz Nieustającej Pomocy stał się tak sławny, że dzisiaj uważany jest przez wielu za najbardziej rozpowszechniony wizerunek maryjny na świecie. Warto zatem poznać historię tego niezwykłego nabożeństwa, które rozsławiło ten obraz i uczyniło tak kochanym przez wiernych. [2] Nabożeństwo maryjne [3] znane jako „Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy”   powstało i związane jest   z historią   samej Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy; z powstaniem Bractwa Matki Bożej   Nieustającej Pomocy i Świętego Alfonsa oraz przygotowaniami   do obchodów   święta MBNP w Stanach Zjednoczonych.   Według wiarygodnego przekazu Maurona bł. Pius IX na audiencji prywatnej 11 grudnia 1865 roku, przekazując ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy pod opiekę redemptorystów, wypowie

O królu co nosił wielki różaniec - Opowieści św. Ludwika.

LUMEN GENTIUM VIII

  Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium” W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 21 listopada roku 1964. ROZDZIAŁ VIII Błogosławiona Maryja Dziewica Boża Rodzicielka w tajemnicy Chrystusa i Kościoła I. Wstęp 52. Bóg, najłaskawszy i najmądrzejszy, chcąc dokonać odkupienia świata, „gdy nastała pełność czasu, zesłał Syna swego powstałego z niewiasty, … żebyśmy dostąpili przybrania za synów” [443] . „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” [444] . Ta boska tajemnica zbawienia objawia się nam i trwa w Kościele, który Pan ustanowił jako ciało swoje i w którym wierni, trwając przy Chrystusie-Głowie oraz mając łączność ze wszystkimi świętymi Jego, powinni także czcić pamięć „przede wszystkim chwalebnej zawsze Dziewicy Maryi, Rodzicielki Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa” [445] . 53. Albowiem Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim poczęła i w sercu, i w ciele Słowo Boże i dała światu