Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2022

Kolęda 2022 Świdnik

Kolęda Świdnik  Ewangelizacja w domach

Kolęda - wizyta duszpasterska 2022

Kolęda - wizyta duszpasterska 2022 Karwodrza, Graniczna,  https://youtu.be/Aug-WAtHjw8

Boże Narodzenie 2022

 

Dróżki Różańcowe – Tuchów 2022, grudzień

Opowieść o życiu Maryi

Rudnik nad Sanem Rekolekcje odnowy Nieustannej Nowenny 2022

Środa- Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 84 listów do Maryji  PODZIEKOWAN I PROSB Nabożeństwo Siedmiu Radości Maryji ....celebracja biblijna  Nieustanne potrzeby? Nieustająca Pomoc! Rekolekcje odnowy Nieustannej Nowenny 2022 Parafia pw. Trójcy Świętej - Rudnik nad Sanem 11 - 14 grudnia 2022 roku Nieustanne potrzeby? Nieustająca Pomoc!!! „Wierzę w Kościół Chrystusowy” W przeszłą niedzielę -11 grudnia 2022 - rozpoczynamy nasze  parafialne rekolekcje . Będą one trwały do środy. Módlmy się o jak najlepsze ich przeżycie, polecajmy Ojca Rekolekcjonistę. Główną tematem rozważań rekolekcyjnych będzie Osoba Matki Bożej. - z ogłoszeń . Dzień    Temat Nabożeństwo Sobota   100 – lecie Nieustannej Nowenny Niedziela Jak normalnie Centralność Syna i ważność Matki   Modlitwa rzymska Poniedziałek 7.00 - 9.00 - 17.00 Maryja, Matka Kościoła   Siedem Rad

Wierzę w Kościół Chrystusowy 2022/2023

                                                                                            Rekolekcje parafialne 2022/2023 "Wierzę  w Kościół Chrystusowy"                                 Rok duszpasterski 2022/2023 KKK - 811 "Jest jedyny Ko ś ci ó ł Chrystusowy, kt ó ry wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, ś wi ę ty, powszechny i apostolski" . Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sob ą po łą czone, wskazuj ą na istotne rysy Ko ś cio ł a i jego pos ł ania. Ko ś ci ó ł nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Ś wi ę tego sprawia, ż e Jego Ko ś ci ó ł jest jeden, ś wi ę ty, powszechny i apostolski oraz powo ł uje go do urzeczywistniania ka ż dego z tych przymiot ó w. Kościół jest żywy a Jezus przebywający pośród niego jest jego życiem. Czym jest ciało bez Głowy? Trupem. Czym jest oblubienica bez oblubieńca? Wdową. Czym jest winorośl bez krzewu? Drewnem na opał. Czy jest budowla bez fundamentu? Gruzem. Czym jest trzoda bez pasterza? Szwed