Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2020

Tuchów Sanktuarium

Covid 19 modlitwa do MBNP

  Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasach Covid-19 O Matko Nieustającej Pomocy, Z największą ufnością przychodzimy przed Twoją świętą ikonę,  aby błagać o Twoje wstawiennictwo. Myślimy o Tobie, Matko, u stóp krzyża. Twoje serce musiało krwawić, kiedy widziałeś agonię swojego Syna. Ale Twoja radość była wielka, gdy powstał z martwych, zwyciężył moc zła. Matko Bolesna, módl się za nami w tym czasie próby. Pomóż nam się nie zrażać. Wstawiaj się za osobami z koronawirusem. Pocieszaj ludzi wrażliwych i niespokojnych. Chroni pracowników służby zdrowia, którzy narażają swoje życie. Inspiruj naszych liderów do podejmowania dobrych decyzji. Zmień nasze serca, abyśmy mogli działać odpowiedzialnie. Naucz nas ufać Bogu, który jest miłością i miłosierdziem, abyśmy mogli się z Tobą podzielić, radością z dzielnego stawienia czoła wszystkim wyzwaniom życia. Amen!

Misyjna Ikona MB Nieustającej Pomocy

  Przełożony Generalny: Misyjna Ikona MB Nieustającej Pomocy Jubileusz Ikony MB Nieustającej Pomocy Matka Boża Nieustającej Pomocy Przełożony Generalny ze świata Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów, o. Micheal Brehl CSsR skierował do nas 31 maja 2017 r. list nt. misyjnych aspektów kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie świętowanego jubileuszu 150-lecia odnowienia kultu tej cudownej ikony. Zapraszamy do lektury! “A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43) Drodzy Współbracia, Siostry, Świeccy Misjonarze i Współpracownicy, Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ma dla nas szczególne znaczenie w roku jubileuszowego pielgrzymowania Misyjnej Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ikony, pobłogosławione przez Papieża Franciszka, odwiedzają Prowincje, Wiceprowincje, Regie i Wspólnoty naszego Zgromadzenia podczas obecnych jubileuszowych obchodów. Każdego tygodnia otrzymujemy w Rzymie wiadomości o tej nadzwyczajnej pielgrzymce Matki

Magnificat.....model i wzór

 

Słowa Maryi w Biblii

  Słowa Maryi w Biblii Autorzy Pisma Świętego zanotowali siedem słów wypowiedzianych przez Maryi: trzy słowa skierowane do anioła Gabriela, raz przy spotkaniu z Elżbietą w Magnificat, dwa razy do Jezusa i raz do służących na weselu. 1.       „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża” (Łk 1,34) 2.       „Niech mi się stanie według słowa” (Łk 1,38) 3.       „Oto ja służebnica Pańska.” (Łk 1,38) 4.       Magnificat „Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”…(Łk 1,48). 5.       „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48).   Maryja szukająca Boga 6.       „Nie mają wina” (J 2,3) 7.       Ostatnie słowo Maryi w Piśmie Świętym jest zdaniem się na wolę Bożą: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Mowa pożegnalna – „Czyńcie Jego wolę”. Maryja poddaje się Jezusowi. Słowa skierowane do Maryi Autorzy Pisma Świętego zanotowali osiem słów skierowanych do Maryi: trzy razy przez anioła Gabriela, raz przez Symeo

Ponieważ Jezus jest....Maryja jest…

  Ponieważ Jezus jest....Maryja jest… „Centralność Syna i ważność Matki” Ponieważ Jezus jest Synem Człowieczym - Maryja jest Matką Syna Bożego Ponieważ Jezus jest Bogiem - Maryja jest Sanktuarium Boskości Ponieważ Jezus jest Drogą - Maryja jest Wskaźnikiem Drogi Ponieważ Jezus jest prawdą - Maryja jest świadkiem prawdy Ponieważ Jezus jest życiem - Maryja jest Źródłem Życia Ponieważ Jezus jest dawcą Ducha - Maryja jest „duchowym” Naczyniem, które zawiera Ducha ” Ponieważ Jezus jest Mądrością - Maryja jest Tronem Mądrości Ponieważ Jezus jest Przymierzem - Maryja jest Arką Przymierza Ponieważ Jezus jest Światłem - Maryja jest Żyrandolem, który niesie Światło Ponieważ Jezus jest Słońcem Sprawiedliwości - Maryja jest Gwiazdą Poranną, Ponieważ Jezus jest kwiatem i mesjańskim pączkiem - Maryja jest rośliną, która niesie kwiat i pączek Ponieważ Jezus jest Wodą Zbawienia - Maryja jest Źródłem i Cysterną Ponieważ Jezus jest cennym skarbem - Maryja jest skarbcem, któr

Ó Matko Boża, daj mi trochę

  Ó Matko Boża, d aj mi trochę Daj mi trochę twojej siły -   na moją słabość / Daj mi trochę twojej odwagi   - dla mojego przerażenia / Daj mi trochę twojego zrozumienia   - dla mojego problemu / Daj mi trochę twojej pełni   - dla mojej pustki / Daj mi trochę twojej róży   - dla mojego kolca / Daj mi trochę twojej pewności   - dla moich wątpliwości / Daj mi trochę twojego słońca   - na moją zimę / Daj mi trochę twojej odpocznienia d - la mojego zmęczenia / Daj mi trochę twojego białego śniegu   - na brudną   glinę mego grzechu / Daj mi trochę twojej jasności   - na moją noc / Daj mi trochę twojej radości   - dla mojego smutku / Daj mi trochę twojej mądrości   - na moją ignorancję / Daj mi trochę twojej miłości   - dla mojej urazy / Daj mi trochę twojej czystości   - dla mojego grzechu / Daj mi trochę twojego życia   - na moją śmierć / Daj mi trochę twojej przejrzystości dla mojej ciemności / Daj mi trochę twojego świętego Syna Jezusa - dla mnie grzesznego syna /

Tylko to....

  Tylko to.... (wiersz Ks. Skowronka) mieszaniec Francji, niejaki Amadeusz,   w pewnym kościele Bydgoszczy w parafialnej gazetce spotkał ten wiersz)   Tylko te drzwi, które na oścież otwarłeś drugim, będą otwarte i dla ciebie. Tylko ten chleb, który podarowałaś do spożywania innym, nasyci i ciebie. Tylko ta woda, którą podałeś innym, ugasi i twoje pragnienie. Tylko ten chory, którego odwiedziłeś, pozbawi cię twojej samotności. Tylko to słowo, które było pomocą dla drugim, pocieszy i ciebie. Tylko ta ręka, którą wyciągnąłeś dla drugim, pojedna i ciebie. Tylko ta uczciwość, z którą zbliżyłeś się dla drugich, wyzwoli i ciebie. Tylko ta przyjaźń, którą żywiłeś dla drugich, będzie nośnym przęsłem i twojego życia. Tylko ta nadzieja, którą wzniecałeś u drugich, pozwoli i tobie uczestniczyć w życiu. Tylko ta wolność, którą umożliwiłeś drugim, wybawi i ciebie.  

Modlitwa franciszkańska o pokój

  Modlitwa franciszkańska o pokój O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju!   Modlitwa o pokój, ułożona najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku. Autorstwo jest często mylnie przypisywane św. Franciszkowi z Asyżu, jednak jej twórca pozostaje nieznany. Opublikowana po raz pierwszy we Francji w 1912 roku.   O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; Światło tam, gdzie panuje mrok; Radość tam, gdzie panuje smutek.   Spraw abyśmy mogli, Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; Nie tyle szukać miłości, co kochać;   Albowiem dając, otrzymujemy; Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

KIM JEST JEZUS CHRYSTUS?

 K IM JEST JEZUS CHRYSTUS? Mt 16,17; Jezus, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg Kim jest Jezus? - W Biblii imię ujawnia tożsamość osoby. „Jezus” oznacza „Bóg zbawia” lub „Jahwe jest zbawieniem”. Imię „Chrystus” pochodzi z greckiego tłumaczenia „Christos” i jest tłumaczeniem z hebrajskiego „mashîah” (Mesjasz), co oznacza „Namaszczony” i służy ukazaniu boskiego i wiary w Jezusa Chrystusa. Imię identyfikuje osobę. To samo dotyczy osoby i imion lub tytułów nadanych Jezusowi Chrystusowi. Są egzegeci, którzy wymieniają aż 66 różnych imion Jezusa Chrystusa . Tutaj ograniczamy się do przypomnienia tylko kilku, na przykład: Słowo Boże, Logos; Wcielony; Nowym Przymierzem; Dobry pasterz, Droga; Mesjasz; Prorok; Winorośl; Prawda i życie; Syn Józefa i Marii; Zmartwychwstały; Pan; Ten, który był, który jest i który przyjdzie. Według Biblii Jezus Chrystus jest ... W Księdze Rodzaju   - Jezus jest potomkiem niewiasty. W Księdze Wyjścia   - to Baranek Paschalny. W Księdze Kapłańskiej - to

CARLO ACUTIS

  SŁUGA BOŻY CARLO ACUTIS Pomysłodawca Wystawy Carlo twierdził, że kompasem naszego życia winny być słowa Boga, z którymi musimy stale się mierzyć, by iść w kierunku Celu (Nieba) i nie umrzeć jako “kserokopie”. Jednakże, by dojść do tak chwalebnego Celu, potrzebujemy specjalistycznych środków, tj. sakramentów i modlitwy. W swoim życiu, Carlo stawiał na pierwszym miejscu sakrament Eucharystii, który nazywał "swoją autostradą do Nieba”. Został dopuszczony do Pierwszej Komunii w wieku zaledwie 7 lat i od tamtej pory nigdy nie opuścił codziennej Mszy Świętej, ani nie zaniedbał odmawiania Różańca. Zawsze starał się przystępować do Adoracji eucharystycznej w przekonaniu, że “stojąc przed Jezusem w Eucharystii, stajemy się święci”. Carlo często zastanawiał się, dlaczego powstają kilometrowe kolejki, w których ludzie stoją godzinami, by zobaczyć koncert muzyki rockowej lub film, ale nikt nie ustawia się w takich kolejkach do Jezusa w Eucharystii. Twierdził, że ludzie nie zdają sobie s

Misje Święte Ostrzeszów 2020

33 lata w Brazylii - Niedziela Misyjna 2020

Fratelli tutti

  Fratelli tutti Tekst najnowszej, trzeciej encykliki Papieża Franciszka zostanie opublikowany w dniu 4 października – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jej tytuł brzmi „Fratelli tutti” (bracia wszyscy), i chociaż w niektórych krajach dyskutowano o jego brzmieniu oraz, jak je przetłumaczyć w sensie integracyjnym, to należy pamiętać, że encyklika sama w sobie niesie przesłanie uniwersalne i jest skierowana do serca każdego człowieka – przypomniał dyrektor programowy mediów watykańskich, Andrea Tornielli. Tornielli zaznacza, że tytuł encykliki – „Bracia wszyscy” został zaczerpnięty z „Napomnień” św. Franciszka z Asyżu (6,1), a jak czytamy w podtytule będzie ona poświęcona „braterstwu” i „przyjaźni społecznej”. Następca św. Piotra podpisze ten dokument 3 października w Asyżu, przy grobie świętego, z którego pism zaczerpnięto „incipit” – słowa początkowe encykliki. Fakt, że Ojciec Święty nie zmienił tych słów nie oznacza jednak, aby tytuł w swoim sformułowaniu zawierał ja