Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą dróżki

Różaniec

  O święty różańcu nigdy cię nie opuścimy Rozpoczyna się październik, miesiąc poświęcony Różańcowi. Pragnę polecić wam odmawianie tej modlitwy, przywołując do waszej pamięci słowa mojego czcigodnego poprzednika Papieża Pawła VI z adhortacji Marialis cultus. Są to słowa o Różańcu. "Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego Zdrowaś, Maryjo przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego - jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie Matki Chrzciciela: Błogosławiony owoc żywota twojego (Łk 1, 42). Co więcej, powtarzanie słów Zdrowaś, Maryjo, jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Albowiem Chrystus wskazywany w każdym Pozdrowieniu Anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolej

Maryja Panna Różańcowa

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa - 7 października Wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto po

Dróżki Różańcowe 2022 - zima Tuchów

„Na Matczynych Dróżkach...”   Z mgieł porannych wyłaniają się postacie, Lśnią subtelnie w słonecznej wschodu poświacie. Patrzysz z dołu – jak do Nieba ulatują, Z góry spojrzysz – szlak wyraźnie ci wskazują.   Ile tutaj słów modlitwy wyszeptanych, Ile kroków z łzami w oczach wydeptanych... Nikt nie zliczy, jeden Bóg to wie na Niebie I twój Anioł Stróż, co z chmur ochrania ciebie.   Miejsce obok Domu Matki jest wzniesione, Jej czci wielkiej bezgranicznie poświęcone. Tu Panienki Przenajświętszej kwitnie chwała, Tu niejedna dusza Bogu się oddała.   Gdy z różańcem w dłoni w tę drogę wyruszasz, Śmiejesz się czy płaczesz, czy się szczerze wzruszasz, Myśl jedna jak gwiazda zawsze jasno świeci: Jak dobrze mieć Matkę, co tak kocha dzieci!   Gdy ból serce twoje niczym głaz przygniata, Kiedy nie dostrzegasz dobra tego świata, Na Matczynych Dróżkach znajdziesz ukojenie, Dla duszy znękanej słodkie pocieszenie.   Bo tutaj odpocznie twa dusza i cia

Różaniec za zmarłych na dróżkach maryjnych 2023 Renowacja Misji

Dróżkowicze w Tuchowie

  Opłatek Dróżkowiczów W dniu 30 stycznia po modlitwie różańcowej na dróżkach w sali Betania odbyło się spotkanie opłatkowe pod przewodnictwem O. Józefa Grzywacza. Obecni byli również O. Proboszcz, O. Kurcius oraz O. Łabuda oraz uczestnicy codziennej modlitwy. Po krótkiej modlitwie, refleksji oraz zaśpiewaniu kolęd połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia. Następnie przy wspólnej herbatce i ciastku mieliśmy okazję porozmawiać na różne tematy. Padła propozycja aby każdy 27 dzień miesiąca był dniem Dróżkowiczów tj. wspólna Msza święta a po niej modlitwa. Propozycja została przyjęta bardzo entuzjastycznie przez wszystkich. Na koniec spotkania O. Proboszcz udzielił wszystkim Błogosławieństwa Bożego. Do zobaczenia na Dróżkach Różańcowych przy Bazylice Mniejszej w Tuchowie w każdy dzień o godz. 19.15.      "Dróżkowicze" to uczestnicy codziennej modlitwy różańcowej odmawianej na Dróżkach Różańcowych, na Lipowym Wzgórzu , w Tuchowie - zawsze o godzinie 19

Dróżki Różańcowe – Tuchów 2022, grudzień

Dróżki różańcowe - Dzień Skupienia 2021

  Maryjny Dzie ń Skupienia „Wszystko o różańcu, który może wszystko”   W sobotę 23 października 2021 r. w Domu Rekolekcyjnym „Góra Tabor” w Lubaszowej zorganizowany został „maryjny” Dzień Skupienia . Wzięli w nim udział 23 osoby - uczestnicy codziennej Modlitwy Różańcowej na Dróżkach, przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej i Róż Różnicowych [1] z parafii NNMP w Tuchowie i okolic [2] . Piękna słoneczna pogoda, wspaniałe jesienne krajobrazy roztaczające się ze wzniesienia sprzyjały modlitwie, refleksji i zadumie nad tematem dnia:   „Różaniec - skarb, który trzeba odkryć”(Jan Paweł II). Tę niezwykle piękną, prostą i   głęboką modlitwę różańcową pomagał nam ponownie odkryć i zachwycić się nią ojciec rekolekcjonista Józef   Grzywacz CSsR. Spotkanie rozpoczęliśmy o godzinie 9.00 modlitwą – Siedmioma słowami Maryi zaczerpniętymi z Biblii, i zanotowanymi na kartach Pisma św. Po każdym słowie została zapalona 1 świeca i odmówiona modlitwa przez uczestnika spotkania. Była to bardzo poruszająca