Przejdź do głównej zawartości

Posty

Nowość!!! Post specjalny

Cztery spojrzenia na ikonę

„CZTERY SPOJRZENIA NA IKONĘ. Pomoce katechetyczne do Nieustannej Nowenny” Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dzięki redemptorystom jedna z najbardziej znanych na świecie ikon maryjnych, niesie wpatrującym się w nią z czcią wiernym przesłanie o Bożym miłosierdziu i Odkupieniu. Obraz i słowo Boże tworzą w ikonie jedno przesłanie, trzeba je jednak umieć odczytać i usłyszeć. Pomocna w tym może być ta książka, przeznaczona zarówno dla wiernych pragnących lepiej zrozumieć, co mówi im Matka Boża w tym cudownym obrazie, jak i duszpasterzy, którzy starają się szerzyć Jej kult w tytule Nieustającej Pomocy.   „Cztery spojrzenia” to katechezy na nieustanną nowennę w kluczu historycznym, artystycznym, mistycznym i teologicznym, wzbogacone o stosowne fragmenty Pisma Świętego i modlitwy, a także rozważania na temat Credo, przykazań, cnót, sakramentów i dogmatów maryjnych oraz oryginalne pytania do refleksji. Wszystko to czyni książkę nie tyl
Najnowsze posty

Różaniec

  O święty różańcu nigdy cię nie opuścimy Rozpoczyna się październik, miesiąc poświęcony Różańcowi. Pragnę polecić wam odmawianie tej modlitwy, przywołując do waszej pamięci słowa mojego czcigodnego poprzednika Papieża Pawła VI z adhortacji Marialis cultus. Są to słowa o Różańcu. "Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego Zdrowaś, Maryjo przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego - jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie Matki Chrzciciela: Błogosławiony owoc żywota twojego (Łk 1, 42). Co więcej, powtarzanie słów Zdrowaś, Maryjo, jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Albowiem Chrystus wskazywany w każdym Pozdrowieniu Anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolej

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czeluśnica Rekolekcje odnowy Nieustannej Nowenny 2024

Środa- dzień Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  Rekolekcje odnowy Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Czeluśnica 16 - 19 czerwca 2024 - diecezja rzeszowska Słowa podziękowania: Czcigodny Rekolekcjonisto, Ojcze Józefie Dziękujemy Ci za Słowo Boże kierowane do nas, za posługę w konfesjonale. Dziękujemy za ten czas, w którym mieliśmy okazję uwrażliwić nasze serca na Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. „Na nasze nieustanne potrzeby Bóg dał nam Matkę Bożą Nieustającej Pomocy”,  to temat naszych rekolekcji. Rozpoczynając rekolekcje w niedzielę podkreśliłeś, w opowieści o widzeniu św. Jana  Bosko, że w życiu chrześcijanina są ważne dwa filary: Jezus i Maryja. Następnie przybliżyłeś nam obraz Matki Bożej Jackowej. Zwróciłeś uwagę na to, że zawsze powinniśmy mieć w sercu Maryję i Jezusa. Przybliżyłeś nam osobę św. Alberta Chmielowskiego, który po nawróceniu pracował dla biednych wspierając ich na zimnych ulicach Krakowa. Nawiązałeś do czterech r

Niepokalane Serce Maryi

Aby zmienić nasze życie, aby zmienić życie naszych rodzin, aby być uczniem Jezusa nie tylko z nazwania, ale i z przekonania; być katolikiem nie tylko od święta ale w każdy dzień naszego życia bez względu na to, czy jestem w Kościele, w domu czy w pracy. Trzeba uczynić pierwszy krok – poświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wtedy Maryja zawsze będzie nas szukała, zawsze będzie się troszczyła o nas, swoje dzieci. Niech zachętą, aby to uczynić, będą obietnice Maryi dla dusz , ofiarowanych Jej Niepokalanemu Sercu: 1. Imię ich zostanie zapisane w miłością gorejącym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi. 2. Przez swoje oddanie, zjednoczone z zasługami Jezusa, uratują wiele dusz od wiecznego potępienia. Zasługi ich ofiar rozciągają się na dusze aż do końca świata. 3. Nikt z członków ich rodzin nie zostanie potępiony, nawet wtedy, kiedy zewnętrzne pozory wskazywałyby na to. Bo zanim ich dusza oddzieli się od ciała, uzyskają w głębi swej duszy łaskę doskonałego żalu. 4. W dniu ic

Dobranoc Maryjo - Apel Jasnogórski - Uście Solne - 2024

Uście Solne Misje święte 2024

Piękna pieśń z Apelu misyjnego https://www.mariologiapopular.com/2024/06/dobranoc-maryjo-apel-jasnogorski-uscie.html Misje Święte w Uściu Solnym  Misje Święte w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Uście Solne  25.05. – 02.06.2024 Program Tygodnia misyjnego  Sobota 25. maja   Rozpoczęcie Misji św.   18.00 - Msza św . z nauką dla wszystkich   Niedziela 26. maja Bóg jest Miłością   08.15 - Msza św. z nauką dla wszystkich 10.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży 16.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich 21.00 - Apel Jasnogórski   Poniedziałek 27. maja Grzech i zbawienie w Jezusie Chrystusie   08.00 -   Msza św. z nauką dla wszystkich         Po Mszy św. adoracja godzinna dla chętnych 10.45 - Nauka dla dzieci szkolnych 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego w plenerze (Barczków) 18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich   Wtorek 28. maja Dzień pojednania -  Wiara i nawrócenie   08.00 -   Msza św. z nauką dla wszystkich         Po Mszy św