Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą CADR

Różaniec

  O święty różańcu nigdy cię nie opuścimy Rozpoczyna się październik, miesiąc poświęcony Różańcowi. Pragnę polecić wam odmawianie tej modlitwy, przywołując do waszej pamięci słowa mojego czcigodnego poprzednika Papieża Pawła VI z adhortacji Marialis cultus. Są to słowa o Różańcu. "Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego Zdrowaś, Maryjo przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego - jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie Matki Chrzciciela: Błogosławiony owoc żywota twojego (Łk 1, 42). Co więcej, powtarzanie słów Zdrowaś, Maryjo, jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Albowiem Chrystus wskazywany w każdym Pozdrowieniu Anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolej

Maryjny Dzień Skupienia 2023 - Tuchów (Lubaszowa )

Maryjny dzień skupienia   „Maryja, Matka Kościoła” Niepokalane Serce Maryi Maryjny Dzień Skupienia 17 czerwca 2023r na „Górze Tabor” w Lubaszowej spotkało się 30 uczestników w ramach Dnia Skupienia, który przygotował i przeprowadził o. Józef Grzywacz. Ojciec Stanisław Gruszka służył zebranym w konfesjonale a bracia br. Kasjan i br. Wojtek pomagali przy obsłudze, służyli do Mszy św. i elegancko obsługiwali uczestników przy stole. Dniu Skupienia towarzyszyło hasło: „Maryja Matka Kościoła”. Ojciec Józef przygotował  konferencję składającą się z czterech części i w ciekawy sposób przedstawił uczestnikom. Główny temat oparty był o Katechezę św. Jana Pawła II z 17.09.1997 r. Co prawda tekst soborowy nie przypisuje Dziewicy wyraźnie tytułu „Matki Kościoła” ale nawiązuje do deklaracji papieża Benedykta XIV ogłoszonej przed dwoma wiekami. Dzięki zwróceniu większej uwagi na tajemnicę Kościoła i na jego związki z Maryją zaczęto przyzywać Maryję jako „Matkę Kościoła”. Tytuł ten był używa

Maryjny Dzień Skupienia w Tuchowie 2022

Maryjny Dzień Skupienia       W sobotę 22 października we wspomnienie św. Jana Pawła II odbył się w naszym klasztorze Maryjny Dzień Skupienia. Wzięli w nim udział nie tylko nasi parafianie, ale i uczestnicy spoza parafii, czciciele Matki Bożej.         Spotkanie rozpoczęło się w sali parafialnej konferencją „Modlić się z Maryją i jak Maryja”, którą bardzo ciekawie poprowadził o. Józef Grzywacz misjonarz z naszego klasztoru. Analizując fragmenty Pisma św. mogliśmy zapoznać się z modlitwą uwielbienia, modlić się  z Maryją i jak Maryja w hymnie  Magnificat, który jest wzorem katechezy, modlitwy i streszczeniem Biblii.           Następnie  odmówiliśmy w klasztornej kaplicy różaniec Magnificat, gdzie  rozważając tajemnice z Maryją uczyliśmy się wielbić, dziękować, prosić i głosić  Chrystusa.       Centralnym punktem spotkania była Msza św. w Bazylice, podczas której słowo Boże do zebranych pielgrzymów i uczestników Dnia Skupienia wygłosił o. Józef. Przypomniał on o konieczności ob