Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2018

PRAWDZIWIE SPADLA Z NIEBA

Dyskusja o pobożności maryjnej

Przedstawianie wizerunków maryjnych

ŚDM Panama 2019

Do Ciebie Matko Szafarko

Fotowoltaika w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie

Dokument Sanktuaria Polski Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w...

Dokument Sanktuaria Polskie Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy ...

Nieustanna Nowenna w Brazylii

Nossa Senhora da Apresentação

Nossa Senhora da Apresentação Para subir ao Templo havia 15 degraus, que Maria subiu sozinha embora fosse tão pequena. Os apócrifos dizem ainda que Maria no Templo se alimentava com uma comida extraordinária trazida diretamente pelos anjos e que ela não residia com as outras meninas Segundo a mesma tradição apócrifa ela teria ali permanecido doze anos, saindo apenas para desposar São José, pois durante este período havia perdido seus pais.   Na realidade a apresentação de Maria deve ter sido muito modesta e ao mesmo tempo mais gloriosa. Foi de fato através deste serviço ao Senhor no Templo, que Maria preparou o seu corpo, mas, sobretudo a sua alma, para receber o Filho de Deus, realizando em si mesma a palavra de Cristo: “Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”.   Na Igreja Oriental, a festa da Apresentação é celebrada desde o século VII, no dia 21 de novembro, aniversário da Dedicação da Igreja de Santa Maria Nova, em Jerusalém. Contudo, ela só f

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. (21 Listopada) Tradycja wiąże z tym świętem kilka ciekawych opowieści, których nie odnajdziesz w Biblii. Dlaczego ofiarowano Maryję na służbę Bogu i co to oznaczało? Św. Joachim i św. Anna długo starali się o dziecko. Postanowili złożyć obietnicę, że jeśli Bóg obdarzy ich potomstwem, ofiarują swoje pierworodne dziecko właśnie Jemu. Gdy Maryja skończyła 3 lata, oddano Ją do Świątyni Jerozolimskiej. Tam mogła uczestniczyć w modlitwach i wielu pracach zarezerwowanych tylko dla czystych - zgodnie z prawem - dziewczynek. Maryja m.in. asystowała podczas nabożeństw, pomagała szykować i zdobić szaty liturgiczne oraz tkała zasłonę przybytku. Prawdopodobnie z tej ostatniej czynności wzięło się porównanie Maryi do tabernakulum. Zasłona przybytku chroniła najświętsze miejsce w Świątyni i zgodnie z Ewangelią rozdarła się w chwili śmierci Jezusa.

Osiem słów skierowanych do Maryi

Osiem słów skierowanych do Maryi Autorzy Pisma Świętego zanotowali osiem słów skierowanych do Maryi: trzy razy przez anioła Gabriela, raz przez Symeona i Elżbietę, i trzy razy przez Jezusa. 1.       Pozdrowienie anielskie (Łk 1, 28) – „Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. 2.       Zapowiedz Wcielenia (Łk 1,30-33) – „Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.   Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Siedem słów Maryi – siedem praw miłości

Sie dem słów Maryi – siedem praw miłości Maryja, pierwsza miłość świata – abp. Fulton Sheen W Piśmie Świętym zanotowano tylko siedem wypadków, kiedy Najświętsza Matka coś mówi. Trzy razy kieruje swoje słowa do anioła Gabriela, Bożego wysłańca. Raz wyśpiewuje hymn Magnificat w odpowiedzi na słowa Elżbiety. Dwa razy kieruje się do Swego Syna i raz do służących na weselu w Kanie Galilejskiej. Te siedem słów odzwierciedlają siedem praw miłości. 1.       Miłość jest wyborem . – „Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» (Łk 1,34).   „Kocham cię” znaczy, że nie kocham jej. Pierwsza niewiasta uczyniła wybór, który przyniósł ruinę. Nowa Niewiasta została poproszona o wybór na rzecz odnowienia człowieka. Miała jedną trudność – „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. 2.       Wybór kończy się utożsamieniem z ukochaną osobą . –

Święty Alfons Liguori i Maryja, Matka Boża

Święty Alfons Liguori i Maryja, Matka Boża – rozważanie Przełożonego Generalnego Mówi się, że choć historia powołania każdej osoby jest inna, to jedno jest wspólne: delikatna i decydująca interwencja Maryi. Trzeba zaznaczyć, że wśród świętych znajdujemy takich, którzy więź z Maryją, Matką Jezusa, przeżywali o wiele bardziej intensywnie. Są więc tacy święci, dla których więź z Maryją jest znacznie głębsza niż zwykła relacja syna lub córki do matki. Do takich „maryjnych świętych” z pewnością możemy zaliczyć  św. Alfonsa Liguori . Fakt ten w żaden sposób nie pomniejsza centralnego miejsca osoby Jezusa Chrystusa w jego duchowości, teologii i moralności. To centrum jest zdecydowanie chrystologiczne. Św. Alfons uważał bowiem, że skoro Bóg dał nam Jezusa przez Maryję, to najpewniejszy sposób dojścia do Jezusa wiedzie właśnie przez Maryję. W rzeczywistości św. Alfons jest tak bardzo „maryjny”, ponieważ jest całkowicie „chrystologiczny”. Jest to pierwsza i fundamentalna zasada, dzięki k

IKONA MATKI BOŻEJ TRÓJRĘKIEJ

IKONA MATKI BOŻEJ TRÓJRĘKIEJ Dlaczego Matka Boża na tej ikonie ma trzy ręce? Skąd się wzięła ta trzecia? I co oznacza to niespotykane przedstawienie Maryi? Ikon i przedstawień malarskich Matki Bożej jest bardzo wiele. Czy słyszeliście o jednej z najbardziej niecodziennych ikon Bogurodzicy, na której Maryja ma… trzy ręce? Czy był to błąd pisarza ikony, a może tajemniczy symbol? Przedstawiamy krótką historię ikony zwanej „Trojeruczica”. Maryja Wskazująca na Jezusa Rozpowszechnionym i klasycznym typem ikony Matki Bożej jest Hodegetria (niekiedy też zapisywana jako Hodigitria) – z gr. ή oδηγήτρια, czyli Wskazująca Drogę. Przedstawia ona Maryję trzymającą małego Chrystusa na jednej ręce, na wysokości serca. Wolna dłoń Matki Boga spoczywa zaś w okolicach splotu słonecznego, dyskretnie wskazując na Jezusa, ale podkreślając również pokorę w przyjmowaniu Bożych planów.

Z Maryją na drodze wiary

Z Maryją na drodze wiary Skromne teksty biblijne o Maryi mogą wydawać się nieatrakcyjne i nudne tylko dla kogoś, kto nie ma pełnego zrozumienia czym albo lepiej „KIM” jest Biblia. Żadne apokryfy, objawienia prywatne i inne orędzia nic istotnego do biblijnego obrazu Maryi nie dodają. Prawdziwy obraz Maryi jest bowiem jeden. Malowany przez ludzi, których wybrał Bóg i którzy stworzyli prawdziwe arcydzieło. Potwierdzeniem tego jest tzw. „Ewangelia dziecięctwa”, w której udało się św. Łukaszowi wymalować „różne ikony” Maryi, które ukazują jej kolejne kroki na drodze wiary, a tym samym tworzą najpiękniejszy biblijny obraz Matki Boga. Pierwszy krok w wierze – „fiat”  (Zwiastowanie: Łk 1,26-38).

Modlitwa pięciu palców

Papież Franciszek – Modlitwa pięciu palców „Modlitwa pięciu palców” wg Papieża Franciszka Modlitwa pięciu palców (autor: papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires): 1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek. 2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich modlitwach. 3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.  4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej mod

Maryjna droga Jana Pawła II do świętości

Maryjna droga Jana Pawła II do świętości Obcowanie z Matką Boską Wśród wielu prób określenia charakterystycznego rysu pontyfikatu świętego Jana Pawła II, szczególnie mocno uwidacznia się rys maryjny. I trudno się temu dziwić, gdyż całe jego życiowe doświadczenie wtopione jest w obcowanie z Matką Boską. Składa się na nie tak wiele znaków, faktów, odniesień, że trudno, aby maryjny rys jego całego życia, a w szczególności jego pontyfikatu, widzieć marginalnie. Nie sposób oceniać jego pontyfikat i nie widzieć przy tym Matki Bożej. Więcej – bez obrazu Matki Bożej tego wielkiego pontyfikatu nie można zrozumieć. Nie mogło być przecież inaczej, skoro zabrał ze sobą do Rzymu całe swoje dotychczasowe życie, które w pełni ukształtowała Matka Boska, całe maryjne dziedzictwo, które wpoiła w niego rodzina, polska pobożność, narodowe zawierzenie Maryi, polski Kościół. Pierwszym znakiem tego, że będzie dzieckiem Maryi, jest czas jego narodzin. Karol Wojtyła przychodzi na świat w maju –

Mariologia dla każdego

Mariologia dla każdego Choć Polska to bardzo maryjny kraj, to niewielu ludzi jest w stanie pochwalić się szczegółową wiedzą na temat osoby Najświętszej Maryi Panny. Każdy, kto chce zagłębić się w dogmaty dotyczące Bożej Rodzicielki, może zostać studentem studiów podyplomowych z mariologii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ojcowie franciszkanie z Niepokalanowa zapraszają wszystkich chętnych na roczne, niestacjonarne studia mariologiczne. Aby zostać studentem tego kierunku wystarczy posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) z dowolnego kierunku. Zajęcia odbywają się w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” w Niepokalanowie. Każdy student będzie musiał pojawić się na czterech, tygodniowych zjazdach w roku. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Naukowo-Badawczym UKSW w Paprotni (klasztor Niepokalanów) w siedzibie "Kolbianum". Jeżeli ktoś jest już dyplomowanym teologiem, to może pogłębić swoją

Compreensão teológica do culto litúrgico à Virgem Maria

Compreensão teológica do culto litúrgico à Virgem Maria A Santa Virgem Maria, a Virgem Maria ou simplesmente, Santa Maria, como ela é denominada na tradição litúrgica romana e oriental desde os primeiros séculos da Igreja, ocupa um lugar especial no culto da Igreja e, por isso mesmo, em sua espiritualidade. Podemos não ter devoção especial a este ou àquele santo. Alguns santos, porém, estão muito presentes na vida da Igreja porque se encontram no caminho dos cristãos para chegar a Cristo. Basta mencionar São João Batista, São José, os Apóstolos, especialmente, São Pedro e São Paulo, os Fundadores de Institutos Religiosos para seus membros e os Santos Padroeiros. Contudo, existe entre os santos alguém que ocupa um lugar todo especial, um lugar privilegiado, já presente no Símbolo da fé: “E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem”. É Santa Maria, a Mãe de Jesus Cristo, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Ela é parte integrante da fé e da espiritualidade

Curso de Mariologia: Maria nas Sagradas Escrituras

Curso de Mariologia: Maria nas Sagradas Escrituras Nosso país, tradicionalmente católico, traz em suas raízes uma profunda devoção mariana. Há mais de 300 anos Nossa Senhora Aparecida faz parte da história do povo brasileiro, entretanto poucos conhecem sobre essa mulher escolhida por Deus, para ser a Mãe do Salvador. O curso de Mariologia oferecido deseja proporcionar aos seus participantes o conhecimento teológico da figura de Maria, motivando a uma devoção consciente e racional. A Faculdade Dehoniana, há 90 anos sediada na cidade de Taubaté, em São Paulo, em parceria com a Academia Marial do Santuário Nacional de Aparecida, formou em julho de 2018, a primeira turma de Especialistas em Mariologia. O curso de pós-graduação Lato Sensu, reconhecido pelo MEC, contou com alunos de norte a sul do Brasil.

Os Santos falaram de Nossa Senhora

Os Santos falaram de Nossa Senhora Os santos são venerados pela Igreja com piedade e amor. Revelam a bondade e a vitória do próprio Deus que os santificou. “Deus venceu não só em Cristo. Venceu também nos seus membros, naqueles que creram em Cristo e dele deram testemunho. Eis por que Deus é admirável não só em Cristo, mas tam bém nos santos” (Fr. Alberto Beckhäuser, liturgista brasileiro). s santos também falaram de Maria, a Mãe de Jesus Cristo. Tiveram devoção especial por ela e lhe tributaram honra e valor em seus escritos. Deram testemunho valoroso de Nossa Senhora. “Houve algum que não falou de Maria? Não a invocou? Se Jesus foi encontrado nos braços de Maria, alguém poderia chegar a Jesus, ser santo, se não por Maria? Esse é o testemunho de todos os santos” (Mons. José Lélio Mendes Ferreira, escritor mariano).