Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą materiały misyjne

Rogaszyce i Kochłowy MISJE SWIETE 2022

Modlitwa w intencji misji parafialnych Misje święte w parafii Kochłowy i parafii Rogaszyce   Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Polecamy Tobie misje święte w parafii Kochłowy i parafii Rogaszyce . Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa, pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei. Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo. Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia; rodzinom – dar pojednania i miłości; młodzieży – chrześcijański entuzjazm i radość służby Tobie, Ojczyźnie i bliźnim. Poślij nas do każdego, kto potrzebuje Twojego miłosierdzia, aby powstać z grzechu do nowego życia. Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem dla wszystkich parafian i misjonarzy.   Maryjo, nasza Matko i Królowo – módl się za nami. Święty Katarzyno Aleksandryjska – módl się za nami. Święty Bartłomieju Apostole – módl się za nami. Święci nasi patronowie – módlcie się za nami. Amen     Sobota, 11 czerwca E

Słowa Maryi w Biblii

  Słowa Maryi w Biblii Autorzy Pisma Świętego zanotowali siedem słów wypowiedzianych przez Maryi: trzy słowa skierowane do anioła Gabriela, raz przy spotkaniu z Elżbietą w Magnificat, dwa razy do Jezusa i raz do służących na weselu. 1.       „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża” (Łk 1,34) 2.       „Niech mi się stanie według słowa” (Łk 1,38) 3.       „Oto ja służebnica Pańska.” (Łk 1,38) 4.       Magnificat „Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”…(Łk 1,48). 5.       „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48).   Maryja szukająca Boga 6.       „Nie mają wina” (J 2,3) 7.       Ostatnie słowo Maryi w Piśmie Świętym jest zdaniem się na wolę Bożą: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Mowa pożegnalna – „Czyńcie Jego wolę”. Maryja poddaje się Jezusowi. Słowa skierowane do Maryi Autorzy Pisma Świętego zanotowali osiem słów skierowanych do Maryi: trzy razy przez anioła Gabriela, raz przez Symeo

Ponieważ Jezus jest....Maryja jest…

  Ponieważ Jezus jest....Maryja jest… „Centralność Syna i ważność Matki” Ponieważ Jezus jest Synem Człowieczym - Maryja jest Matką Syna Bożego Ponieważ Jezus jest Bogiem - Maryja jest Sanktuarium Boskości Ponieważ Jezus jest Drogą - Maryja jest Wskaźnikiem Drogi Ponieważ Jezus jest prawdą - Maryja jest świadkiem prawdy Ponieważ Jezus jest życiem - Maryja jest Źródłem Życia Ponieważ Jezus jest dawcą Ducha - Maryja jest „duchowym” Naczyniem, które zawiera Ducha ” Ponieważ Jezus jest Mądrością - Maryja jest Tronem Mądrości Ponieważ Jezus jest Przymierzem - Maryja jest Arką Przymierza Ponieważ Jezus jest Światłem - Maryja jest Żyrandolem, który niesie Światło Ponieważ Jezus jest Słońcem Sprawiedliwości - Maryja jest Gwiazdą Poranną, Ponieważ Jezus jest kwiatem i mesjańskim pączkiem - Maryja jest rośliną, która niesie kwiat i pączek Ponieważ Jezus jest Wodą Zbawienia - Maryja jest Źródłem i Cysterną Ponieważ Jezus jest cennym skarbem - Maryja jest skarbcem, któr

Ó Matko Boża, daj mi trochę

  Ó Matko Boża, d aj mi trochę Daj mi trochę twojej siły -   na moją słabość / Daj mi trochę twojej odwagi   - dla mojego przerażenia / Daj mi trochę twojego zrozumienia   - dla mojego problemu / Daj mi trochę twojej pełni   - dla mojej pustki / Daj mi trochę twojej róży   - dla mojego kolca / Daj mi trochę twojej pewności   - dla moich wątpliwości / Daj mi trochę twojego słońca   - na moją zimę / Daj mi trochę twojej odpocznienia d - la mojego zmęczenia / Daj mi trochę twojego białego śniegu   - na brudną   glinę mego grzechu / Daj mi trochę twojej jasności   - na moją noc / Daj mi trochę twojej radości   - dla mojego smutku / Daj mi trochę twojej mądrości   - na moją ignorancję / Daj mi trochę twojej miłości   - dla mojej urazy / Daj mi trochę twojej czystości   - dla mojego grzechu / Daj mi trochę twojego życia   - na moją śmierć / Daj mi trochę twojej przejrzystości dla mojej ciemności / Daj mi trochę twojego świętego Syna Jezusa - dla mnie grzesznego syna /

Tylko to....

  Tylko to.... (wiersz Ks. Skowronka) mieszaniec Francji, niejaki Amadeusz,   w pewnym kościele Bydgoszczy w parafialnej gazetce spotkał ten wiersz)   Tylko te drzwi, które na oścież otwarłeś drugim, będą otwarte i dla ciebie. Tylko ten chleb, który podarowałaś do spożywania innym, nasyci i ciebie. Tylko ta woda, którą podałeś innym, ugasi i twoje pragnienie. Tylko ten chory, którego odwiedziłeś, pozbawi cię twojej samotności. Tylko to słowo, które było pomocą dla drugim, pocieszy i ciebie. Tylko ta ręka, którą wyciągnąłeś dla drugim, pojedna i ciebie. Tylko ta uczciwość, z którą zbliżyłeś się dla drugich, wyzwoli i ciebie. Tylko ta przyjaźń, którą żywiłeś dla drugich, będzie nośnym przęsłem i twojego życia. Tylko ta nadzieja, którą wzniecałeś u drugich, pozwoli i tobie uczestniczyć w życiu. Tylko ta wolność, którą umożliwiłeś drugim, wybawi i ciebie.  

Modlitwa franciszkańska o pokój

  Modlitwa franciszkańska o pokój O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju!   Modlitwa o pokój, ułożona najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku. Autorstwo jest często mylnie przypisywane św. Franciszkowi z Asyżu, jednak jej twórca pozostaje nieznany. Opublikowana po raz pierwszy we Francji w 1912 roku.   O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; Światło tam, gdzie panuje mrok; Radość tam, gdzie panuje smutek.   Spraw abyśmy mogli, Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; Nie tyle szukać miłości, co kochać;   Albowiem dając, otrzymujemy; Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.