Ponieważ Jezus jest....Maryja jest…

 

Ponieważ Jezus jest....Maryja jest…

„Centralność Syna i ważność Matki”

Ponieważ Jezus jest Synem Człowieczym - Maryja jest Matką Syna Bożego

Ponieważ Jezus jest Bogiem - Maryja jest Sanktuarium Boskości

Ponieważ Jezus jest Drogą - Maryja jest Wskaźnikiem Drogi

Ponieważ Jezus jest prawdą - Maryja jest świadkiem prawdy

Ponieważ Jezus jest życiem - Maryja jest Źródłem Życia

Ponieważ Jezus jest dawcą Ducha - Maryja jest „duchowym” Naczyniem, które zawiera Ducha ”

Ponieważ Jezus jest Mądrością - Maryja jest Tronem Mądrości

Ponieważ Jezus jest Przymierzem - Maryja jest Arką Przymierza

Ponieważ Jezus jest Światłem - Maryja jest Żyrandolem, który niesie Światło

Ponieważ Jezus jest Słońcem Sprawiedliwości - Maryja jest Gwiazdą Poranną,

Ponieważ Jezus jest kwiatem i mesjańskim pączkiem - Maryja jest rośliną, która niesie kwiat i pączek

Ponieważ Jezus jest Wodą Zbawienia - Maryja jest Źródłem i Cysterną

Ponieważ Jezus jest cennym skarbem - Maryja jest skarbcem, który przechowuje skarb

Ponieważ Jezus jest Perfumem, który ratuje (2 Kor. 2.15ss) - Mary jest naczyniem dla Perfumu

Ponieważ Jezus jest obrazem widzialnym Boga niewidzialnego - Maryja jest ramą tego boskiego obrazu.

 

Komentarze