Posty

Akatyst o NMP - Najstarsza pieśń Maryjna

Akatyst 6 Jakże zmienieni w Boga

Akatyst 8 Narodzenie inne i obce naszemu

Akatyst 13 Zaiste, godna jesteś

Akatyst 12 Udzielić pragnął łaski

Akatyst 10 Samym sobą chcąc świat ocalić

Akatyst 9 Podziwiali aniołowie

Akatyst 13 Zaiste, godna jesteś

Akatyst 7 Lepszego pragnąc świata

Akatyst 5 Hen ku Bogu

Akatyst 4 Falami sprzecznych myśli

Akatyst 2 Bacząc Najświętsza Panna

Akatyst 3 Dziewice, co męża nie znała

Akatyst 1 Stasis Pierwsza Archanioł z nieba posłan był

Akatyst 0 Wstęp Błogosławiony Bóg nasz

AKATYST 1 Proemion Rozkaz tajemny odebrawszy

Akatyst, co to jest?

AKATYST 1 Rozkaz tajemny odebrawszy

Akatyst

Akathistos po polsku