Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą Akatyst

Akatyst o NMP - Najstarsza pieśń Maryjna

Akatyst 6 Jakże zmienieni w Boga

Akatyst 8 Narodzenie inne i obce naszemu

Akatyst 13 Zaiste, godna jesteś

Akatyst 12 Udzielić pragnął łaski

Akatyst 10 Samym sobą chcąc świat ocalić

Akatyst 9 Podziwiali aniołowie

Akatyst 13 Zaiste, godna jesteś

Akatyst 7 Lepszego pragnąc świata

Akatyst 5 Hen ku Bogu

Akatyst 4 Falami sprzecznych myśli

Akatyst 2 Bacząc Najświętsza Panna

Akatyst 3 Dziewice, co męża nie znała

Akatyst 1 Stasis Pierwsza Archanioł z nieba posłan był

Akatyst 0 Wstęp Błogosławiony Bóg nasz

AKATYST 1 Proemion Rozkaz tajemny odebrawszy

Akatyst, co to jest?

AKATYST 1 Rozkaz tajemny odebrawszy

Akatyst

AKATYST DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGARODZICY Akatyst  jest hymnem liturgicznym. Nazwa pochodzi z greckiego  ακάθιστόσ = ά-nie, καθιδευ-siedzieć  . Akatysty są zawsze śpiewane na stojąco, składają się z mniejszych form poezji liturgicznej - ikosów i kondakionów (zazwyczaj 13 kondakionów i 12 ikosów). W tradycji bizantyjskiej  Akatyst  jest to całe,   nabożeństwo złożone z pieśni pochwalnych ku czci   Jezusa Chrystusa, Bogurodzicy lub świętych. Najbardziej znanym literaturze chrześcijańskiej i uznanym za najstarszy hymn ku czci Matki Bożej. Zbiorem akatystów jest akafistnik.     KONDAKION 1 Walecznej Hetmance hymn zwycię­stwa i dziękczynności za wyba­wienie nas od gorzkiej niewoli, wznosi­my Ci, my, słudzy Twoi, Bogarodzico! Ty, Która posiadasz moc niezwyciężoną, od wszelkich nieszczęść wybaw nas, abyśmy do Ciebie wołali: Raduj się, Oblubieni­co pozostająca Dziewicą! Ikos 1

Akathistos po polsku