Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2023

Dzień Pokoju 2024

ORĘDZIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI FRANCISZKA  NA 57. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU  1 STYCZNIA 2024 R. Sztuczna inteligencja i pokój Na początku Nowego Roku, czasu łaski, który Pan daje każdemu z nas, chciałbym zwrócić się do Ludu Bożego, narodów, głów państw i rządów, przedstawicieli różnych religii i społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkich mężczyzn i kobiet naszych czasów, aby złożyć najlepsze życzenia pokoju. 1.  Postęp nauki i technologii jako droga do pokoju Pismo Święte zaświadcza, że Bóg dał ludziom swego Ducha, aby posiadali „mądrość, rozum, wiedzę i znajomość wszelkiego rzemiosła” ( Wj  35, 31). Rozum jest wyrazem godności nadanej nam przez Stwórcę, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo (por.  Rdz  1, 26) i umożliwił nam odpowiadanie na Jego miłość poprzez wolność i poznanie. Nauka i technologia w szczególny sposób ukazują tę fundamentalnie relacyjną właściwość ludzkiego rozumu: są one niezwykłymi wytworami jego potencjału twórczego. W Konstytucji duszpasterskiej  G

Magnificat - cytaty o.....

Cytaty o Magnificat z książki " Magnificat . Hymn rewolucyjny Maryi , Matki Jezusa", Homo Dei 2022. Józef Grzywacz, CSsR Oto zestaw niektórych cytatów, myśli i wypowiedzi Magisterium, papieży teologów i kobiet; autorów z Ameryki Łacińskiej, Europy i protestantów. 1. Zwroty i wyrażenia Magisterium i papieży 1. Magnificat, po łacinie (bizantyjski megalia), jest jednocześnie pieśnią Matki Bożej i Kościoła, pieśnią Córy Syjonu i nowego ludu Bożego, pieśnią dziękczynną za pełnię łask rozlewa się w ekonomii zbawienia pieśń „biednych”, których nadzieja jest zaspokojona spełnieniem obietnic złożonych naszym rodzicom „na zawsze na rzecz Abrahama i jego potomków”. [1] . 2. W Magnificat Maria, całkowicie zależny od Boga i całkowicie zorientowany na Niego, wraz ze swoim Synem jest najdoskonalszą ikoną wolności i wyzwolenia dla ludzkości i kosmosu. [2] 3. Magnificat jest wstępem do Kazania na Górze. [3] 4. Magnificat jest pierwszym z