Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą różaniec

Różaniec

  O święty różańcu nigdy cię nie opuścimy Rozpoczyna się październik, miesiąc poświęcony Różańcowi. Pragnę polecić wam odmawianie tej modlitwy, przywołując do waszej pamięci słowa mojego czcigodnego poprzednika Papieża Pawła VI z adhortacji Marialis cultus. Są to słowa o Różańcu. "Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego Zdrowaś, Maryjo przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego - jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie Matki Chrzciciela: Błogosławiony owoc żywota twojego (Łk 1, 42). Co więcej, powtarzanie słów Zdrowaś, Maryjo, jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Albowiem Chrystus wskazywany w każdym Pozdrowieniu Anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolej

Maryja Panna Różańcowa

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa - 7 października Wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto po

Różaniec za zmarłych na dróżkach maryjnych 2023 Renowacja Misji

Dróżki Różańcowe – Tuchów 2022, grudzień

Różaniec Ewangelii wg św. Łukasza - RÓŻANIEC BIBLIJNY

  Różaniec Ewangelii wg św. Łukasza  - RÓŻANIEC BIBLIJNY Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosłowionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego , Jezus, … 1.      którego przyjście na świat poprzedziło przyjście Jana Chrzciciela 2.      którego poczęła Miriam z Nazaretu, gdy na anielskie zwiastowanie odpowiedziała „Niech mi się stanie według Słowa Twego” 3.      którego poczęcie potwierdziła Elżbieta witając Maryję jako Matkę swego Pana. 4.      którego mesjańskie Królestwo wyśpiewała Maryja w hymnie pochwalnym 5.      który narodził się w Betlejem w czasie spisu ludności zarządzonego przez cezara Augusta 6.      który urodzi się w stajni i został złożony w żłobie 7.      którego narodzenie ogłosili pasterzom aniołowie 8.      który został obrzezany ósmego dnia po narodzeniu zgodnie z Prawem 9.      który został ofiarowany w świątyni w czterdzieści dni po narodzeniu zgodnie z Prawem 10. który jest światłem na oświecenie pogan i chwałą sw