Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2024

Różaniec

  O święty różańcu nigdy cię nie opuścimy Rozpoczyna się październik, miesiąc poświęcony Różańcowi. Pragnę polecić wam odmawianie tej modlitwy, przywołując do waszej pamięci słowa mojego czcigodnego poprzednika Papieża Pawła VI z adhortacji Marialis cultus. Są to słowa o Różańcu. "Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego Zdrowaś, Maryjo przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego - jako do ostatecznego kresu - odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie Matki Chrzciciela: Błogosławiony owoc żywota twojego (Łk 1, 42). Co więcej, powtarzanie słów Zdrowaś, Maryjo, jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Albowiem Chrystus wskazywany w każdym Pozdrowieniu Anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolej

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czeluśnica Rekolekcje odnowy Nieustannej Nowenny 2024

Rekolekcje odnowy Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Czeluśnica 16 - 19 czerwca 2024 - diecezja rzeszowska Niedziela – 16.05.2024 „Uczyńcie Ją znaną całemu światu” 7:30 Msza Święta z Nauką 10:30 Msza Święta z Nauką 16:00 Msza Święta z Nauką Poniedziałek – 17.06.24 Cudowna ikona Specjalne zaproszenie: Róże Różańcowe I, Strażacy, Schola Przynieść : Produkty żywnościowe i środki higieny 8:00 Msza Święta i Adoracja 18:00 Msza Święta z Nauką Wtorek – 18.06.24 Nieustanna Nowenna Specjalne zaproszenie: Róże Różańcowe II, Parafialny Zespół Caritas, Ministranci Przynieść: Prośby i podziękowania 8:00 Msza Święta i Adoracja 18:00 Msza Święta z Nauką     Środa – 19.06.24 Nieustanne potrzeby? Nieustająca Pomoc! Specjalne zaproszenie: Róże Różańcowe III , Akcja Katolicka Przynieść: - Kwiaty 8:00 Msza Święta i Adoracja 18:00 Msza Święta z Nauką     PS.1. -  Prosimy o pisanie podziękowań i próśb na środową N

Niepokalane Serce Maryi

Aby zmienić nasze życie, aby zmienić życie naszych rodzin, aby być uczniem Jezusa nie tylko z nazwania, ale i z przekonania; być katolikiem nie tylko od święta ale w każdy dzień naszego życia bez względu na to, czy jestem w Kościele, w domu czy w pracy. Trzeba uczynić pierwszy krok – poświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wtedy Maryja zawsze będzie nas szukała, zawsze będzie się troszczyła o nas, swoje dzieci. Niech zachętą, aby to uczynić, będą obietnice Maryi dla dusz , ofiarowanych Jej Niepokalanemu Sercu: 1. Imię ich zostanie zapisane w miłością gorejącym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi. 2. Przez swoje oddanie, zjednoczone z zasługami Jezusa, uratują wiele dusz od wiecznego potępienia. Zasługi ich ofiar rozciągają się na dusze aż do końca świata. 3. Nikt z członków ich rodzin nie zostanie potępiony, nawet wtedy, kiedy zewnętrzne pozory wskazywałyby na to. Bo zanim ich dusza oddzieli się od ciała, uzyskają w głębi swej duszy łaskę doskonałego żalu. 4. W dniu ic

Dobranoc Maryjo - Apel Jasnogórski - Uście Solne - 2024

Uście Solne Misje święte 2024

Piękna pieśń z Apelu misyjnego https://www.mariologiapopular.com/2024/06/dobranoc-maryjo-apel-jasnogorski-uscie.html Misje Święte w Uściu Solnym  Misje Święte w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Uście Solne  25.05. – 02.06.2024 Program Tygodnia misyjnego  Sobota 25. maja   Rozpoczęcie Misji św.   18.00 - Msza św . z nauką dla wszystkich   Niedziela 26. maja Bóg jest Miłością   08.15 - Msza św. z nauką dla wszystkich 10.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży 16.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich 21.00 - Apel Jasnogórski   Poniedziałek 27. maja Grzech i zbawienie w Jezusie Chrystusie   08.00 -   Msza św. z nauką dla wszystkich         Po Mszy św. adoracja godzinna dla chętnych 10.45 - Nauka dla dzieci szkolnych 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego w plenerze (Barczków) 18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich   Wtorek 28. maja Dzień pojednania -  Wiara i nawrócenie   08.00 -   Msza św. z nauką dla wszystkich         Po Mszy św

Tomasz Jarosz Koncert w Desznicy 2

Tomasz Jarosz CSsR Koncert w Desznicy Ave Maria

Bulla 2025 Spes non confundit

  Papież ogłasza bullę o Roku Świętym 2025 09 maja 2024 - Dziś wyjątkowy i doniosły dzień w Watykanie. Na rozpoczęcie wieczornych nieszporów Wniebowstąpienia Pańskiego w Bazylice Watykańskiej papież uroczyście ogłasza Rok Święty 2025. Przewiduje się, że Jubileusz przyciągnie do Wiecznego Miasta miliony pielgrzymów. Dla wierzących jest to wyjątkowy czas łaski, a także specjalna okazja do uzyskania odpustu zupełnego. Szczegóły obchodów oraz daty Roku Świętego podaje bulla papieska. Jubileusz lub Rok Święty jest obchodzony co 25 lat. Po raz pierwszy został ogłoszony w 1300 r. bullą Bonifacego VIII, która do dziś jest przechowywana w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej. Bulla papieska to dokument z pieczęcią papieża, a zatem po przywileju najbardziej autorytatywny i uroczysty spośród dokumentów biskupa Rzymu. Termin ten wywodzi się od łacińskiego bulla, który oznaczał ołowianą pieczęć zawieszoną na dokumencie, a dopiero od około XIV wieku był stosowany do dokumentów opatrzonych taką p