Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2021

Cudowny medalik

27 listopada - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika MODLITWA JANA PAWŁA II Z KAPLICY OBJAWIEŃ CUDOWNEGO MEDALIKA Madonno z Cudownego Medalika Sióstr Miłosierdzia, O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tę modlitwę podpowiedziałaś Maryjo, w tym właśnie miejscu, świętej Katarzynie Labouré, sto pięćdziesiąt lat temu; to wezwanie wybite, na Medaliku nosi teraz i wymawia tylu wiernych na całym świecie! Błogosławiona jesteś między niewiastami! Błogosławiona, któraś uwierzyła! Wszechmocny uczynił Ci wielkie rzeczy! Cud macierzyństwa Bożego ! A ze względu na nie - cud Twojego Niepokalanego Poczęcia! Cud Twojego Fiat! Zostałaś tak ściśle włączona w dzieło naszego Odkupienia, w Krzyż naszego Zbawiciela; Serce Twoje zostało przebite obok Jego serca. A teraz, będąc już w chwale Twego Syna, nie przestajesz wstawiać się za nami, grzesznymi. Czuwasz nad Kościołem, którego jesteś Matką. Czuwasz nad każdym ze swoich dzieci. Otrzymujesz dla

Renowacja Misji Świętych Ostrzeszów

 Renowacja Misji Świętych Ostrzeszów 

Siedliska Tuchowskie - Misje Święte - Parafia Chrystusa Króla 2021

Misje Święte Parafia  Chrystusa Króla w Siedliskach Tuchowskich   13 – 21 listopada 2021 Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronam

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA

  SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA List pasterski w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów   Drogie Siostry, drodzy Bracia,   „(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45).   Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14)