Cudowny medalik

27 listopada - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny od Cudownego MedalikaMODLITWA JANA PAWŁA II Z KAPLICY OBJAWIEŃ CUDOWNEGO MEDALIKA


Madonno z Cudownego Medalika Sióstr Miłosierdzia,

O Maryjo, bez grzechu poczęta,

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Tę modlitwę podpowiedziałaś Maryjo,

w tym właśnie miejscu, świętej Katarzynie Labouré,

sto pięćdziesiąt lat temu;

to wezwanie wybite, na Medaliku nosi teraz i wymawia

tylu wiernych na całym świecie!

Błogosławiona jesteś między niewiastami!

Błogosławiona, któraś uwierzyła!

Wszechmocny uczynił Ci wielkie rzeczy!

Cud macierzyństwa Bożego !

A ze względu na nie -

cud Twojego Niepokalanego Poczęcia!

Cud Twojego Fiat!

Zostałaś tak ściśle włączona w dzieło naszego Odkupienia,

w Krzyż naszego Zbawiciela;

Serce Twoje zostało przebite obok Jego serca.

A teraz, będąc już w chwale Twego Syna,

nie przestajesz wstawiać się za nami,

grzesznymi.

Czuwasz nad Kościołem, którego jesteś Matką.

Czuwasz nad każdym ze swoich dzieci.

Otrzymujesz dla nas od Boga wszystkie te łaski,

które symbolizują świetliste promienie

wychodzące z Twoich otwartych rąk.

Pod jednym warunkiem:

że odważymy się Ciebie o nie prosić,

że iść będziemy do Ciebie z dziecięcą ufnością i prostotą.

Tak prowadzisz nas wciąż do Twego Boskiego Syna.


(Kaplica objawień Cudownego Medalika – Paryż, ul. du Bac – 31 maj 1980 r.)

Fot. www.krakow.szarytki.pl

Komentarze