Posty

Maryja w Biblii

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (6) Kontemplująca

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (5) Medytująca i Modląca się

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (4) Słuchająca

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (3) „Otwartość”

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (2) „Uważajcie więc, jak słuchacie” (8,18).

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (1) Odkrywanie ikony Maryi na stronicach Ewangelii

Tydzień biblijny 2021 Pismo Święte

Różaniec (biblijny) Ewangelii według Świętego Łukasza