Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą eucharystia

NIEWIASTA EUCHARYSTII

  MARYJA - NIEWIASTA EUCHARYSTII Tytuł niniejszego artykułu -   KS. STANISŁAWA HOŁODOKA - jest parafrazą tytułu VI rozdziału encykliki papieża Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia - „W szkole Maryi, «Niewiasty Eucharystii»”. Pragniemy przyjrzeć się osobie Maryi, Jej „obecności” w Tajemnicy Eucharystii i od Niej uczyć się postawy eucharystycznej.   W swojej eucharystycznej encyklice Jan Paweł II mówi o związku Maryi z Najświętszym Sakramentem, ze Mszą św. Dlatego wspomina, że w różańcowych tajemnicach światła piąta została poświęcona ustanowieniu Eucharystii. Wprawdzie Ewangelia nic nie mówi o obecności Maryi w Wieczerniku w Wielki Czwartek podczas ustanowienia Eucharystii, to jednak wiadomo z Dziejów Apostolskich (1,14), że Matka Pana była tam obecna wraz z apostołami i niewiastami, zamkniętymi z obawy przed Żydami i wspólnie modliła się z nimi w oczekiwaniu na dar zesłania Ducha Świętego. Według papieża obecności Maryi nie mogło zabraknąć podczas sprawowania Eucharystii wśród c

Niewiasta Eucharystii

  Maryja - Niewiasta Eucharystii „Niewiastą Eucharystii” nazwał Maryję Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii „Ecclesia de Eucharistia” (nr 53). Co to znaczy, że Maryja jest „Niewiastą Eucharystii”? [1] Całe życie Maryi było zwrócone na Jezusa i prowadziło do odkrycia i ukazania sensu Eucharystii. Będąc Matką Słowa Wcielonego i pozostając przez całe życie ściśle związaną z Eucharystią, Maryja prowadzi człowieka do Najświętszego Sakramentu. Nie zasłania Go, ale właśnie na Niego wskazuje. Ukazują to liczne wizerunki Matki i Syna, w których Ona wskazuje na Niego. Mimo że nic nie wiemy o tym, by Maryja uczestniczyła w ustanowieniu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, to jednak trwała z Apostołami w oczekiwaniu Wieczernika Zielonych Świąt (por. Dz 1, 14). Maryja była zarazem pierwszym tabernakulum i pierwszą monstrancją Eucharystii. Pierwszym tabernakulum stała się dla Jezusa po wypowiedzianym fiat podczas Zwiastowania (por. Łk 1, 26-38). Dzięki niemu prosta dziewczyna z prowincjo

Ikona Matki Bożej Eucharystycznej

  Opis ikony Matki Bożej Eucharystycznej, «Maryi-Niewiasty Eucharystii» "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). [1] "to Ciało i ta Boska Krew, które po konsekracji są obecne na ołtarzu i zostają ofiarowane Ojcu, stają się komunią miłości dla wszystkich, umacniając nas w jedności Ducha Świętego, ażeby zbudować Kościół: to Ciało i Krew zachowują swe pierwotne podobieństwo do Maryi. W Niej to Ciało i ta Krew zostały przygotowane wcześniej, aniżeli ofiarowała je Słowu jako dar całej rodziny ludzkiej, a żeby ono mogło się w nie przyoblec, stając się naszym Odkupicielem, Najwyższym Kapłanem i Ofiarą. Tak więc u korzeni Eucharystii znajduje się dziewicze życie Maryi, Jej przeobfite doświadczenie Boga, Jej droga wiary i miłości, które za sprawą Ducha Świętego przemieniają Jej ciało w świątynię, a Jej serce w ołtarz: poczęła bowiem nie wedle natury, lecz przez wiarę w akcie w wolnym i całkowicie św

Niewiasta Eucharystii

Dominicae cenae (o tajemnicy i kulcie Eucharystii) Ojca Świętego Jana Pawła II

  Dominicae cenae (o tajemnicy i kulcie Eucharystii) Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła O Tajemnicy i Kulcie Eucharystii Czcigodni i Umiłowani moi Bracia! 1. Także w tym roku na Wielki Czwartek kieruję do Was list, który pozostaje w bliskim związku z tym, jaki otrzymaliście z tej samej okazji, w ubiegłym roku razem z Listem do Kapłanów. Pragnę więc naprzód serdecznie Wam podziękować za to, że oba owe poprzednie listy przyjęliście w duchu tej jedności, jaką Pan postanowił pomiędzy nami, a także za to, że przekazaliście Waszym Prezbyterium myśli, jakie pragnąłem wypowiedzieć na początku mojego pontyfikatu. Najczęściej czyniliście to właśnie podczas porannej Liturgii eucharystycznej Wielkiego Czwartku, odnawiając wraz ze swymi Kapłanami przyrzeczenia i zobowiązania podjęte w czasie święceń. Wielu z Was, Czcigodni i Drodzy Bracia, zawiadomiło mnie o tym z kolei, dodając od siebie również słowa podziękowania, a często przekazując podobne słowa od swego Prezby