Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą materialy misyjne

KIM JEST JEZUS CHRYSTUS?

 K IM JEST JEZUS CHRYSTUS? Mt 16,17; Jezus, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg Kim jest Jezus? - W Biblii imię ujawnia tożsamość osoby. „Jezus” oznacza „Bóg zbawia” lub „Jahwe jest zbawieniem”. Imię „Chrystus” pochodzi z greckiego tłumaczenia „Christos” i jest tłumaczeniem z hebrajskiego „mashîah” (Mesjasz), co oznacza „Namaszczony” i służy ukazaniu boskiego i wiary w Jezusa Chrystusa. Imię identyfikuje osobę. To samo dotyczy osoby i imion lub tytułów nadanych Jezusowi Chrystusowi. Są egzegeci, którzy wymieniają aż 66 różnych imion Jezusa Chrystusa . Tutaj ograniczamy się do przypomnienia tylko kilku, na przykład: Słowo Boże, Logos; Wcielony; Nowym Przymierzem; Dobry pasterz, Droga; Mesjasz; Prorok; Winorośl; Prawda i życie; Syn Józefa i Marii; Zmartwychwstały; Pan; Ten, który był, który jest i który przyjdzie. Według Biblii Jezus Chrystus jest ... W Księdze Rodzaju   - Jezus jest potomkiem niewiasty. W Księdze Wyjścia   - to Baranek Paschalny. W Księdze Kapłańskiej - to