Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą swiety józef

QUAMQUAM PLURIES ENCYKLIKA PAPIEŻA Leona XIII O nabożeństwie do św. Józefa - 15 sierpnia 1889

  QUAMQUAM PLURIES ENCYKLIKA PAPIEŻA Leona XIII O nabożeństwie do św. Józefa - 15 sierpnia 1889 Naszym Czcigodnym Braciom, Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom i innym Ordynariuszom w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. 1. Chociaż już wielokrotnie nakazaliśmy odmawianie specjalnych modlitw na całym świecie, aby interesy katolicyzmu były usilnie zalecane Bogu, nikt nie będzie uważał za zdziwienie, że uważamy obecną chwilę za dogodną do ponownego zaszczepienia ten sam obowiązek. W okresach stresu i prób - głównie wtedy, gdy każde bezprawie czynu wydaje się dozwolone siłom ciemności - w Kościele był zwyczajem, aby ze szczególną gorliwością i wytrwałością błagać Boga, swego autora i opiekuna, odwołując się do wstawiennictwa świętych - a przede wszystkim Najświętszej Dziewicy, Matki Bożej - których patronat zawsze był najbardziej skuteczny. Owoc tych pobożnych modlitw i zaufania pokładanego w Boskiej dobroci zawsze, wcześniej czy później, był widoczny. Teraz Czcigodni Bracia, zna

Quemadmodum Deus Dekret papieża Piusa IX

  Quemadmodum Deus – Tak jak Bóg Dekret papieża Piusa IX z 1870 r. Ogłaszający św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Tak jak Bóg wyznaczył Józefa, syna patriarchy Jakuba, nad całą ziemią egipską, aby gromadził zboże dla ludu, tak więc, gdy nadeszła pełnia czasu i miał On zesłać na ziemię swego jednorodzonego Syna, Zbawiciel świata, wybrał innego Józefa, którego pierwszy był typem, i uczynił go Panem i Władcą Swojego domu i posiadłości, Strażnikiem Jego największych skarbów. A Józef poślubił Niepokalaną Dziewicę Maryję, z której narodził się Duch Święty, Jezus Chrystus, nasz Pan, który raczył być uważany przed ludźmi za Syna Józefa i był mu poddany. A Tego, którego tak wielu królów i proroków pragnęło ujrzeć, Józef nie tylko widział, ale także przebywał z ojcowską miłością, obejmował się, całował i najzabawniej karmił, nawet Tego, którego wierni powinni przyjmować jako chleb zstępujący. Niebo, aby mogli otrzymać życie wieczne. Ze względu na tę wzniosłą godność, jaką Bóg ob

ŚwiętyJózefa w Magisterium

  Św. Józef - w nauczaniu Papieży [1]   Św. Józefa w Magisterium Jako wierni czciciele ś w. J ó zefa, kt ó rzy r ó wnie ż mocno trzymaj ą si ę Magisterium Ko ś cio ł a, mamy nadziej ę , ż e uda nam si ę zebra ć wszystkie dokumenty, homilie i przem ó wienia na temat osoby ś w. J ó zefa, kt ó re pochodz ą z Ko ś cio ł a i jego m ą dro ś ci magisterskiej. pochodzi od Papie ż a.   Poni ż ej znajduje si ę lista dokumentów, które obecnie posiadamy w naszych archiwach. [2] Tytuł Opis Data Quemadmodum Deus Papież Pius IX ogłasza św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. 8 grudnia 1870 Inclytum Patriarcham Normy liturgiczne dotyczące celebracji św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego. 7 lipca 1871 Pluries Quamquam Encyklika Papieża Leona XIII o nabożeństwie do św. Józefa 15 sierpnia 1889 Le Voci - 19 marca 1961