Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą parafia

Zbyszyce Misje Święte 2023

aby obejrzeć film,  kliknij na strzałkę, powyżej!!!!!

Zbyszyce Misje Święte 2023

MISJONARZE DUCHACZE I MISJONARZ REDEMPTORYSTA ZAPRASZAJĄ  na Misje Święte w Zbyszycach Temat - „ZJEDNOCZENI W CHRYSTUSIE” - WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY MISJE ŚWIĘTE Parafia Św. Bartłomieja Apostoła W ZBYSZYCACH 20 - 24 września 2023 27.08.2023 – Niedziela przed misyjna   Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa Chrystusa i nasz Ojcze, Prosimy Cię o błogosławieństwo na czas misji świętych. Niech ten czas będzie dla nas darem łaski i Twego Miłosierdzia. Synu Boży, który dla nas stałeś się człowiekiem, otwórz nasze umysły i serca na Twoje słowo, abyśmy odnowili i umocnili wiarę otrzymaną na chrzcie świętym. Duchu Święty, odnów to, co otrzymaliśmy od Ciebie i spraw, abyśmy odnowili oblicze naszej parafii i abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła. Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, wzorze niezachwianej wiary: módl się za nami, abyśmy jak najlepiej wykorzystali łaskę misji świętych. Amen.   Św. Paweł VI: Miłu

Desznica - kościół parafialny 2023

Sośnica - Rekolekcje 2023 Wierzę w Kościół Chrystusowy

  R E K O L E K C J E   W I E L K O P O S T N E Parafia św. Marii Magdaleny,  Sośnica,  Dekanat Dobrzycki „Wierzę w Kościół Chrystusowy” 18.03 – 20.03. 2023                                  SOBOTA        18.03                    17.00   -   Msza św. z nauką  dla wszystkich                    18.00    -   spotkanie dla młodzieży (szczególnie młodzież przygotowująca się d o Bierzmowania)                                                NIEDZIELA      19.03    8.00    -   Msza św. z nauką   dla wszystkich                    11.00 -   Msza św. z nauką dla wszystkich                   15.00   - Gorzkie Żale z nauką Pasyjną                              - nauka dla małżonków i rodziców                       PONIEDZIAŁEK 20.03     UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA                             D Z I E Ń    S P O W I  E D Z I                       9.30  -   Msza św. z nauką dla starszych i chorych                      (udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych)              

Wola Rzędzińska Rekolekcje 2023

  "Wierzę w Kościół Chrystusowy" Rekolekcje Parafialne 22 - 26 lutego 2023  Prowadzi Duch Święty  i ojciec Józef Grzywacz,  redemptorysta Wielkopostne Rekolekcje Parafialne w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  KKK - 811  "Jest jedyny Ko ś ci ó ł  Chrystusowy, kt ó ry wyznajemy w Symbolu wiary jako  jeden,  ś wi ę ty, powszechny i apostolski" . Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sob ą  po łą czone, wskazuj ą  na istotne rysy Ko ś cio ł a i jego pos ł ania. Ko ś ci ó ł  nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha  Ś wi ę tego sprawia,  ż e Jego Ko ś ci ó ł  jest jeden,  ś wi ę ty, powszechny i apostolski oraz powo ł uje go do urzeczywistniania ka ż dego z tych przymiot ó w. więcej na  http://mariologiapopular.com 

3 MC - katechezy o Kościele

Synod o synodalności

ZNACZENIE LOGO SYNODU 2021-2023      Wielkie, majestatyczne drzewo, pełne mądrości i światła, sięga nieba. To znak głębokiej żywotności i nadziei, wyraża krzyż Chrystusa. Przywołuje Eucharystię, która świeci jak słońce. Poziome gałęzie rozchylające się jak dłonie lub skrzydła i sugerują jednocześnie Ducha Świętego. Lud Boży nie jest statyczny: jest w ruchu, nawiązując bezpośrednio do etymologii słowa „synod”, które oznacza „wędrować razem”. Ludzi łączy ta sama wspólna dynamika, którą tchnie w nich to Drzewo Życia, od którego rozpoczynają swoją podróż. Te 15 sylwetek podsumowuje całe nasze człowieczeństwo w jego różnorodności sytuacji życiowych, pokoleń i pochodzenia. Ten aspekt jest wzmocniony mnogością jasnych kolorów, które same w sobie są oznakami radości. Nie ma hierarchii wśród tych ludzi, są oni na tym samym poziomie: młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, samotni, zdrowi, niepełnosprawni; biskup i zakonnica nie są p

Wierzę w Kościół Chrystusowy 2022/2023

                                                                                            Rekolekcje parafialne 2022/2023 "Wierzę  w Kościół Chrystusowy"                                 Rok duszpasterski 2022/2023 KKK - 811 "Jest jedyny Ko ś ci ó ł Chrystusowy, kt ó ry wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, ś wi ę ty, powszechny i apostolski" . Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sob ą po łą czone, wskazuj ą na istotne rysy Ko ś cio ł a i jego pos ł ania. Ko ś ci ó ł nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Ś wi ę tego sprawia, ż e Jego Ko ś ci ó ł jest jeden, ś wi ę ty, powszechny i apostolski oraz powo ł uje go do urzeczywistniania ka ż dego z tych przymiot ó w. Kościół jest żywy a Jezus przebywający pośród niego jest jego życiem. Czym jest ciało bez Głowy? Trupem. Czym jest oblubienica bez oblubieńca? Wdową. Czym jest winorośl bez krzewu? Drewnem na opał. Czy jest budowla bez fundamentu? Gruzem. Czym jest trzoda bez pasterza? Szwed