Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą Matka Boża Nieustającej Pomocy

Cztery spojrzenia na ikonę

„CZTERY SPOJRZENIA NA IKONĘ. Pomoce katechetyczne do Nieustannej Nowenny” Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dzięki redemptorystom jedna z najbardziej znanych na świecie ikon maryjnych, niesie wpatrującym się w nią z czcią wiernym przesłanie o Bożym miłosierdziu i Odkupieniu. Obraz i słowo Boże tworzą w ikonie jedno przesłanie, trzeba je jednak umieć odczytać i usłyszeć. Pomocna w tym może być ta książka, przeznaczona zarówno dla wiernych pragnących lepiej zrozumieć, co mówi im Matka Boża w tym cudownym obrazie, jak i duszpasterzy, którzy starają się szerzyć Jej kult w tytule Nieustającej Pomocy.   „Cztery spojrzenia” to katechezy na nieustanną nowennę w kluczu historycznym, artystycznym, mistycznym i teologicznym, wzbogacone o stosowne fragmenty Pisma Świętego i modlitwy, a także rozważania na temat Credo, przykazań, cnót, sakramentów i dogmatów maryjnych oraz oryginalne pytania do refleksji. Wszystko to czyni książkę nie tyl

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czeluśnica Rekolekcje odnowy Nieustannej Nowenny 2024

Środa- dzień Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  Rekolekcje odnowy Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Czeluśnica 16 - 19 czerwca 2024 - diecezja rzeszowska Słowa podziękowania: Czcigodny Rekolekcjonisto, Ojcze Józefie Dziękujemy Ci za Słowo Boże kierowane do nas, za posługę w konfesjonale. Dziękujemy za ten czas, w którym mieliśmy okazję uwrażliwić nasze serca na Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. „Na nasze nieustanne potrzeby Bóg dał nam Matkę Bożą Nieustającej Pomocy”,  to temat naszych rekolekcji. Rozpoczynając rekolekcje w niedzielę podkreśliłeś, w opowieści o widzeniu św. Jana  Bosko, że w życiu chrześcijanina są ważne dwa filary: Jezus i Maryja. Następnie przybliżyłeś nam obraz Matki Bożej Jackowej. Zwróciłeś uwagę na to, że zawsze powinniśmy mieć w sercu Maryję i Jezusa. Przybliżyłeś nam osobę św. Alberta Chmielowskiego, który po nawróceniu pracował dla biednych wspierając ich na zimnych ulicach Krakowa. Nawiązałeś do czterech r

Jan Paweł II o Matce Bożej Nieustającej Pomocy

  Święty Jan Paweł II o Matce Bożej Nieustającej Pomocy "Wszystkim, którzy z wiarą i ufnością oddają cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy - z serca błogosławię" św. Jan Paweł II Święty Jan Paweł II wielokrotnie mówił o swym przywiązaniu do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ikona ta towarzyszyła mu w ziemskiej wędrówce od czasów dzieciństwa. Była obecna w jego życiu już w Wadowicach, następnie w Krakowie. Także w wielu miejscach na świecie Ojciec Święty koronował Jej wizerunek papieskimi koronami. "Muszę wrócić tu do czasów mojej młodości, kiedy w czasie wojny, podczas okupacji naszego kraju przez nazistów, mieszkałem w Krakowie i pracowałem jako robotnik w fabryce. Wiele razy, wracając po pracy do domu, wstępowałem do waszego kościoła w Krakowie, gdzie znajdował się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. (...) Te przeżycia głęboko utkwiły mi w sercu. (...) I dziś, chcę gorąco podziękować Matce Bożej Nieustającej Pomocy za okazywaną mi zawsze "nieustanną pomoc&

Nieustająca Pomoc w życiu Jana Pawła II

  Nieustająca Pomoc w życiu Jana Pawła II Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie publicznie mówił o swoim przywiązaniu do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ikona ta towarzyszyła mu w ziemskiej wędrówce od dzieciństwa. Była obecna w jego życiu już w Wadowicach, następnie w Krakowie, modlił się przed nią w wielu świątyniach na świecie, gdzie tylko królowała, a on spotykał Ją na swojej pielgrzymiej drodze. Katarzyna Cegielska Nabożeństwo do Matki Bożej w postaci tradycyjnej wyniosłem z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. W kościele parafialnym pamiętam boczną kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem z kolei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł do kościoła na modlitwę” - tak Ojciec Święty pisze o swoim przywiązaniu do Matki Bożej Nieustającej Pomocy już z lat dziecinnych w książce „Dar i tajemnica”. Nic dziwnego, że także w późniejszych latach Maryja w tej samej ikonie towar

Nieustająca Pomoc Maryi towarzyszyła Karolowi Wojtyle

  Nieustająca Pomoc Maryi towarzyszyła Karolowi Wojtyle od dziecka „N abożeństwo do Matki Bożej w postaci tradycyjnej wyniosłem z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej”. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał przywiązanie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Modlił się przed jej wizerunkiem jako dziecko, potem będąc ministrantem, lektorem, kardynałem i papieżem. „Totus Tuus, Maryjo! Cały Twój!” – te słowa wielokrotnie były wypowiadane przez papieża  Jana Pawła II . Ojciec Święty bardzo mocno podkreślał przywiązanie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przed jej wizerunkiem modlił się nie tylko w rodzinnych Wadowicach, Krakowie i Rzymie, ale również w wielu miejscach, do których pielgrzymował jako następca św. Piotra. „W Wadowicach wszystko się zaczęło” Karol Wojtyła jako dziecko wpatrywał się w obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Będąc ministrantem i lektorem modlił się przed nim w kaplicy parafialnego kościoła w rodzinnych

MB Nieustającej Pomocy w życiu św. Jana Pawła II

Krakowskie sanktuarium - MB Nieustającej Pomocy w życiu św. Jana Pawła II o. dr Maciej Sadowski CSsR Bernard z Chartres wypowiedział słowa o wymiarze ponadczasowym:  Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, żeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, lecz dlatego, iż oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą swą gigantyczną wysokość [1] . Takim duchowym „olbrzymem” dla świata i Kościoła przełomu tysiącleci był św. Jan Paweł II,  pierwszy w historii papież Słowianin. W kontekście jego kanonizacji liczne miejscowości, środowiska oraz pojedynczy ludzie próbują odwołać się do zbiorowej i indywidualnej pamięci w poszukiwaniu śladów tego wielkiego papieża, duchowego przywódcy, a zarazem syna polskiego Kościoła. Niniejsza prezentacja jest próbą wydobycia z pomroki dziejów minionego stulecia jednego z takich szczególnych świadectw spotkań przyszłego świętego papieża – wtedy jeszcze Karola Wojtyły z