Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2021

1 stycznia 2022

 PATRON DNIA  1.01.2022r.: Święta Boża Rodzicielka Maryja. Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Uroczystość Świętej Bożej

Modlitwa za dzieci do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

Modlitwa za dzieci do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy "Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia". Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pismo Święte wielokrotnie nas zachęca: „W modlitwie nie ustawajcie”, „Nieustannie się módlcie”, „Wciąż się módlcie”. Z drugiej strony czasem trudno znaleźć chwilę lub motywację do spokojnego i dłuższego spotkania z Panem. Stroskane serce rodzica szuka wsparcia u kogoś, kto doskonale zrozumie rodzicielskie rozterki. Dla chrześcijan bez wątpienia kimś takim jest Matka Boża! Jeśli pragniesz dla swoich dzieci najlepszej opieki, oddaj je w ręce Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Możesz skorzystać z poniższej modlitwy: Matko, przybądź z pomocą moim dzieciom! O Maryjo! Usłysz, jak od świtu z głębi serca wołam do Ciebie. Niech Twoje błogosławieństwo im towarzyszy, strzeże ich i będzie dla nich tarczą! Niech je ożywia i wspiera na każdym kroku i w każdej sprawie.   Kiedy przed obliczem Pana

Feliz Natal 2021 Boże Narodzenie

 

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 55. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2022 r.

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 55. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2022 r. „Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędziami budowania trwałego pokoju” 1. „Jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna, (... ) który ogłasza pokój” (Iz 52, 7). Słowa proroka Izajasza wyrażają pocieszenie, westchnienie ulgi ludu wygnanego, wyczerpanego przemocą i niesprawiedliwością, narażonego na upokorzenie i śmierć. Prorok Baruch zastanawiał się nad tym: „Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Otchłani?” (3, 10-11). Dla tych ludzi przybycie zwiastuna pokoju oznaczało nadzieję na odrodzenie się z gruzów historii, początek świetlanej przyszłości. Także dzisiaj droga pokoju, którą św. Paweł VI nazwał nowym imieniem rozwoju integralnego[1], pozostaje niestety daleko od realnego życia bardzo wielu mężczyzn i kobiet, a tym samym rodziny ludzkiej, która jest obecni

Wielbi dusza moja Pana

Wielbi dusza moja Pana Ain Karem (Ein Karem) położone w malowniczej dolinie w pobliżu Jerozolimy,  było zamieszkane począwszy od epoki brązu. Księga Jozuego wymienia je w skróconej formie jako Kerem (Joz 15, 59). Zamieszkane było również w czasach rzymskich, o czym świadczą znaleziska z epoki herodiańskiej. Tradycja chrześcijańska łączy je z narodzinami Jana Chrzciciela i nawiedzeniem Elżbiety przez Maryję. Kościół Nawiedzenia znajduje się na stromym lesistym zboczu wzgórza. Pierwotnie istniały tu instalacje wodne i cysterna gromadząca wodę ze skał. Bizantyjczycy wznieśli kaplicę upamiętniającą spotkanie Maryi z Elżbietą, która od czasów krzyżowców służyła jako krypta. Nad nią znajdowała się okazała świątynia. Nowe sanktuarium zostało wzniesione w 1939 roku. Nawiązuje do pierwotnego kształtu z podziałem na kościół dolny i górny. W kościele dolnym warto zwrócić uwagę na freski znajdujące się w lunetach przedstawiające kapłaństwo Zachariasza, uścisk Maryi z Elżbietą oraz Elżbietę ukrywaj