Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2020

Jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana? POŻĄDANA IKONA MARYI

  Jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana? IKONA ŹRÓDŁOWA - Poprawna kaznodziejska ikona maryjna winna uwzględniać przede wszystkim podstawowe źródła nauki o Matce Bożej, którymi według Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, są przede wszystkim (ważna kolejność): Pismo Święte , Święta Tradycja , Święta liturgia, wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. . POŻĄDANA IKONA MARYI - Czyli – jak i o czym –przepowiadać o Matce Pana? 1.IKONA ŹRÓDŁOWA 1. Ikona biblijna 2. Ikona Tradycji 3. Ikona Magisterialna 4. Ikona liturgiczna 2.IKONA TREŚCIOWA 1. Ikona historiozbawcza 2. Ikona wzorcza 3. IKONA KORELACYJNA Trójca ↔ Maryja 1. Bóg Ojciec ↔ Maryja 1. Chrystologiczne centrum relacji Bóg Ojciec Maryja 2. Macierzyństwo Maryi „mówi” o Bożym Ojcostwie 3. Boże Ojcostwo „mówi” o dziecięctwie Maryi 2. Syn Boży ↔ Maryja 1. Przez Maryję do Jezusa  przez Jezusa do Maryi 2. Misterium Wcielenia „mówi” o Synu i Matce 3. Matka w Odkupieńczym misterium Syna

Jak nie należy mówić o Maryi

  Jak nie należy mówić o Maryi – czyli o grzechach  przepowiadania maryjnego [1] Na sympozjum wśród zaproszonych prelegentów był o. prof. S. C. Napiórkowski, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na negatywnej stronie maryjnego przepowiadania, zwrócił uwagę, jak nie należy mówić o Maryi. Owe niewłaściwości obdarzył mianem „Siedem grzechów głównych” przepowiadania maryjnego (taki też tytuł nosił wygłoszony referat)10. Owe „siedem grzechów głównych” według Ojca Profesora to: „Grzech przeciwko Bożemu słowu”, który polega na przeroście spekulacji nad biblijną wizją dziejów zbawienia. 1.         „Grzech przeciwko Bogu”, czyli czynienie Boga na obraz i podobieństwo swoje. Jest to jakby drugie imię grzechu opisanego wyżej. Widać to zwłaszcza w kaznodziejskim kontrastowaniu Maryi jako dobrej mamy z Bogiem Ojcem, który w kontekście naturalnych doświadczeń słuchaczy, gorzej wychodzi w tym zestawieniu, gdyż to mama z reguły jest cieplejsza, bardziej wyrozumiała i przebaczająca niż ojc

Maryja Rozwiązująca Węzły

  Maryja Rozwiązująca Węzły Obraz, który zapoczątkował kult „Maryi Rozwiązującej Węzły” dotyczył… niedoszłego rozwodu Kiedy arcybiskup Jorge Bergoglio zobaczył ten obraz w niemieckim kościele, postanowił zaszczepić nabożeństwo do „Matki Bożej Rozwiązującej Węzły” w Argentynie. Historia kultu „Maryi Rozwiązującej Węzły” to historia… niedoszłego rozwodu. Fakt, że małżonkowie pozostali ze sobą przypisany został cudownej interwencji Najświętszej Maryi Panny. „Maryja Rozwiązująca Węzły” – historia obrazu Cud ten został przedstawiony na obrazie, który papież Franciszek, będąc arcybiskupem Jorge Bergoglio, zobaczył nad ołtarzem kościoła w Niemczech. Poruszony obrazem i opowieścią o nim, oddał się Matce Bożej pod tym tytułem i zaszczepił jej kult w Argentynie. Historia sięga około 1700 roku , kiedy to niemiecki malarz Johann Melchior Georg Schmittdner został poproszony o namalowanie obrazu do ołtarza szlacheckiej niemieckiej rodziny Langenmantel. Na temat przedstawienia wybrał wyda

Objawienia Matki Bożej w La Salette (1846 r)

Desznica 2020

Kult maryjny - Szczyrk

  FORMY KULTU MARYJNEGO [1] 1. Odpusty Maryjne 03 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Odpusty te gromadzą rzesze wiernych z całego regionu, a nawet z innych krańców Polski. Niegdyś do tych uroczystości przygotowywano się przez trzy dni. W czasie „Triduum” odprawiano Msze Święte i głoszono kazania. Uroczystości centralne zazwyczaj odbywały się na zewnątrz kościoła (na balkonie). Umożliwiało to rzeszom wiernych bliższe uczestnictwo w Eucharystii. 2. Liturgia Sakrament pojednania Sanktuarium w Szczyrku na Górce jest szczególnym miejscem pokuty i pojednania człowieka z Bogiem. Sposobność do korzystania z sakramentu pokuty w tym miejscu była od zawsze. Przybywający pielgrzymi chętnie przystępują do tego sakramentu. W 2010 roku wprowadzono codzienną koronkę do Bożego Miłosierdzia z godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu, w czasie której jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Magnificat: A Mariologia nas primeiras comunidades cristãs e os Santos P...

Najświętsze Imię Maryi

  12 września Najświętsze Imię Maryi Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia. Zgodnie z wymogami Prawa mojżeszowego, w piętnaście dni po urodzeniu dziecięcia płci żeńskiej odbywał się obrzęd nadania mu imienia (Kpł 12, 5). Według podania Joachim i Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja. Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w różnych czasach. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia. Nosiła je siostra Mojżesza (Wj 6, 20; Lb 26, 59 itp.). W czasach Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery Marie: Marię Kleofasową (Mt 27, 55-56; Mk 15, 40; J 19, 25), Mari

Perpétuo Socorro Haiti

  Devoção a  Mãe do Perpétuo Socorro: “Fazei-a conhecida no mundo inteiro” Título Oficial: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Padroeira:  Haiti Festa:  27 de Junho A  devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro  iniciou-se no  Haiti  com a chegada dos  padres Redentoristas  naquele País¹. O Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é de  origem oriental, grega . Em fins do século XV, um  negociante roubou o quadro do altar onde estava, na Ilha de Creta , onde foi venerado pelo povo cristão desde tempos imemoráveis. Escapou milagrosamente de uma tormenta em alto mar,  levando o quadro até Roma . Adoeceu mortalmente e procurou um amigo que cuidasse dele. Estando para morrer,  revelou o segredo do quadro e pediu ao amigo que o devolvesse a uma igreja . O amigo, por causa da sua esposa, não quis desfazer-se de tão belo tesouro,  tendo morrido sem cumprir a promessa . Por último, a  Santíssima Virgem apareceu a uma menina de seis anos , filha desta família romana, e mandou-lhe dizer à mãe e

Ikona Matki Bożej Eucharystycznej

  Opis ikony Matki Bożej Eucharystycznej, «Maryi-Niewiasty Eucharystii» "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). [1] "to Ciało i ta Boska Krew, które po konsekracji są obecne na ołtarzu i zostają ofiarowane Ojcu, stają się komunią miłości dla wszystkich, umacniając nas w jedności Ducha Świętego, ażeby zbudować Kościół: to Ciało i Krew zachowują swe pierwotne podobieństwo do Maryi. W Niej to Ciało i ta Krew zostały przygotowane wcześniej, aniżeli ofiarowała je Słowu jako dar całej rodziny ludzkiej, a żeby ono mogło się w nie przyoblec, stając się naszym Odkupicielem, Najwyższym Kapłanem i Ofiarą. Tak więc u korzeni Eucharystii znajduje się dziewicze życie Maryi, Jej przeobfite doświadczenie Boga, Jej droga wiary i miłości, które za sprawą Ducha Świętego przemieniają Jej ciało w świątynię, a Jej serce w ołtarz: poczęła bowiem nie wedle natury, lecz przez wiarę w akcie w wolnym i całkowicie św