Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2020

Tuchów - Polska z Powietrza ( Poland from sky)

Tuchów Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej

Poświecenie ikon napisanych przez dzieci - Desznica

Kościół w Desznicy 2020 -

A by zobaczyć film...naciśnij na strzałkę powyżej  .......

Akatyst 6 Jakże zmienieni w Boga

Akatyst 8 Narodzenie inne i obce naszemu

Akatyst 13 Zaiste, godna jesteś

Akatyst 12 Udzielić pragnął łaski

Akatyst 10 Samym sobą chcąc świat ocalić

Akatyst 9 Podziwiali aniołowie

Akatyst 13 Zaiste, godna jesteś

Akatyst 7 Lepszego pragnąc świata

Akatyst 5 Hen ku Bogu

Akatyst 4 Falami sprzecznych myśli

Akatyst 2 Bacząc Najświętsza Panna

Akatyst 3 Dziewice, co męża nie znała

Akatyst 1 Stasis Pierwsza Archanioł z nieba posłan był

Akatyst 0 Wstęp Błogosławiony Bóg nasz

AKATYST 1 Proemion Rozkaz tajemny odebrawszy

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – znaczenie i dzieje kultu

  Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – znaczenie i dzieje kultu 24 sierpnia 2020 | 15:12 | Marcin Przeciszewski | Jasna Góra Ⓒ Ⓟ W najbliższą środę, 26 sierpnia przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Wizerunek Czarnej Madonny z Jasnej Góry na trwale związał się z dziejami naszego narodu. Jednak kult Matki Bożej Częstochowskiej jest znacznie szerszy i obejmuje wiele krajów europejskich, a dzięki polskim emigrantom stał się żywy w Ameryce. Przekracza on także ramy Kościoła katolickiego i jest obecny w prawosławiu. W tradycji Kościoła prawosławnego święto Częstochowskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 19 marca. – Niewiele można wyliczyć na Jasnej Górze cudów, które mogłyby sprostać wymogom komisji lekarskiej, np. takiej jaka urzęduje w Lourdes – pisał przed laty ks. prof. Janusz Pasierb. Wyjaśniał, że „cudowność Jasnej Góry wydaje się polegać na czymś innym. Dzieją się tu cuda przede wszystkim moralne”. – I na tym w gruncie rzeczy polega obecność cudownego obrazu

Akatyst, co to jest?

ENCYKLIKA AD CAELI REGINAM

  ENCYKLIKA AD CAELI REGINAM PIUS XII Czcigodnym Braciom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom oraz innym Ordynariuszom miejscowym będącym w jedności pokoju ze Stolicą Apostolską, O Królewskiej godności Najświętszej Maryi Panny Czcigodni Bracia, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo DO NIEBIOS KRÓLOWEJ zasyłał lud chrześcijański korne modły i zbożne pienia już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, czy to w chwilach radosnych uniesień, czy zwłaszcza wśród ciężkich udręk świtowych i nigdy go nie zawodziła nadzieja pokładana w Matce Boskiego Króla, Jezusa Chrystusa i nigdy w nim wiara nie słabła, że Bogarodzica Dziewica Maryja włada po macierzyńsku całym tu światem, jak w szczęśliwości niebieskiej dzierży koronę królewskiej chwały. I my też po klęskach potwornych, co na oczach naszych obróciły w pierzynę kwitnące miasta, osiedla i wsie; patrząc z boleścią, jak tyle i tak wielkiego zła wylewa się w mętnej powodzi na dusze ludzkie; widząc jak nieraz chwieje się sprawiedliwość, j

Najświętsza Maryja Panna Królowa

  Najświętsza Maryja Panna Królowa - 22 sierpnia Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca. W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule

"Maryja - Królowa”, ale dlaczego Polski?

  "Maryja - Królowa”, ale dlaczego Polski? Spośród około dwustu państw znajdujących się na ziemskim globie, to właśnie Polskę – Matka Boża obrała sobie na swoje królestwo! Dlaczego? Może dlatego, że Polacy od zarania dziejów czcili Ją właśnie - jako swoją Matkę i Królową? Może dlatego, że od początku swojej państwowości - to Jej powierzali losy swojej ojczyzny, a dzieje Rzeczpospolitej można określić „Maryjną historią Polski”. MARYJNA HISTORIA POLSKI Garść faktów sięgających XVII wieku. Już po chrzcie przyjętym przez księcia Polan - Mieszka prawdopodobnie w kwietniu 966 r., w Gnieźnie wzniesiono pierwszą na ziemiach Polan świątynię pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Syn Mieszka i pierwszy koronowany król Polski - Bolesław Chrobry w Sandomierzu ufundował kościół dedykowany Najświętszej Maryi Pannie. Jego prawnuk – książę Władysław Herman twierdził, że został cudownie uleczony przez Matkę Bożą i jako wotum wdzięczności wybudował kościół w Krakowie „Na Pias