Posty

Tuchów - Polska z Powietrza ( Poland from sky)

Tuchów Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej

Poświecenie ikon napisanych przez dzieci - Desznica

Kościół w Desznicy 2020 -

Akatyst 6 Jakże zmienieni w Boga

Akatyst 8 Narodzenie inne i obce naszemu

Akatyst 13 Zaiste, godna jesteś

Akatyst 12 Udzielić pragnął łaski

Akatyst 10 Samym sobą chcąc świat ocalić

Akatyst 9 Podziwiali aniołowie

Akatyst 13 Zaiste, godna jesteś

Akatyst 7 Lepszego pragnąc świata

Akatyst 5 Hen ku Bogu

Akatyst 4 Falami sprzecznych myśli

Akatyst 2 Bacząc Najświętsza Panna

Akatyst 3 Dziewice, co męża nie znała

Akatyst 1 Stasis Pierwsza Archanioł z nieba posłan był

Akatyst 0 Wstęp Błogosławiony Bóg nasz

AKATYST 1 Proemion Rozkaz tajemny odebrawszy

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – znaczenie i dzieje kultu

Akatyst, co to jest?

ENCYKLIKA AD CAELI REGINAM

Najświętsza Maryja Panna Królowa

"Maryja - Królowa”, ale dlaczego Polski?