Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2020

Niepokalane Poczęcie

Niepokalane Poczęcie 3

Niepokalane Poczęcie 1

Niepokalane Poczęcie 2

Sanktuaria Polskie Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej PL

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny - 21 listopada

  Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny - 21 listopada W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim

Prefacje o Najświętszej Maryi Pannie

 Prefacje o Najświętszej Maryi Pannie (nr 55 – 62) 1. prefacja o Najświętszej Maryi Pannie [55] Boże macierzyństwo Maryi   Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali * obchodząc wspomnienie (oddając cześć) Najświętszej Maryi, * zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego * poczęła Jednorodzonego Syna Twojego, * i zachowując chwałę dziewictwa * wydała światu przedwieczną Światłość, * naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…   2. prefacja o Najświętszej Maryi Pannie [56] Kościół wielbi Boga słowami Maryi   Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda

Z Maryją na drodze wiary

  Z Maryją na drodze wiary Skromne teksty biblijne o Maryi mogą wydawać się nieatrakcyjne i nudne tylko dla kogoś, kto nie ma pełnego zrozumienia czym albo lepiej „KIM” jest Biblia. [1] Żadne apokryfy, objawienia prywatne i inne orędzia nic istotnego do biblijnego obrazu Maryi nie dodają. Prawdziwy obraz Maryi jest bowiem jeden. Malowany przez ludzi, których wybrał Bóg i którzy stworzyli prawdziwe arcydzieło. Potwierdzeniem tego jest tzw. „Ewangelia dziecięctwa”, w której udało się św. Łukaszowi wymalować „różne ikony” Maryi, które ukazują jej kolejne kroki na drodze wiary, a tym samym tworzą najpiękniejszy biblijny obraz Matki Boga. Pierwszy krok w wierze – „fiat”  (Zwiastowanie: Łk 1,26-38). Maryja wypowiada swoje zawierzenie: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38). Wypowiadając swoje „fiat”, Maryja podejmuje ryzykowny krok w wierze i oddaje siebie całkowicie Bogu – Panu życia i śmierci. Niczego nie zostawia dla siebie i nie szuka ludzkich za

Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Filipinach

  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Filipinach Katarzyna Cegielska Niezwykle żywy na Filipinach jest kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaszczepiony tam przez redemptorystów. W sanktuarium znajdującym się w manilskiej dzielnicy Baclaran każdej środy w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy uczestniczy około 120 tys. wiernych. Na Filipinach w 2 prowincjach, które w niedługim czasie mają zostać połączone, pracuje około 70 redemptorystów. Przybyli oni do tego kraju 1906 r. W Manili w dzielnicy Baclaran posługę w sanktuarium Matki Bożej Nie-ustającej Pomocy pełni zaledwie 5 ojców ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Charakterystyczne dla tej świątyni jest to, że od kiedy została zbudowana, a było to w roku 1956, nie jest ona w ogóle zamykana. Jest otwarta w dzień i w nocy. Wielka 5-nawowa świątynia, mieszcząca 10 tys. osób czeka na czcicieli Maryi całą dobę. I co ciekawe, zawsze są w niej wierni, przychodzą całymi rodzinami oddać Matce wszystkie swoje troski i kł

Carlo Acutis i Jego Maryjne Serce

  Błogosławiony Carlo Acutis i Jego Maryjne Serce Beatyfikacja Carlo Acutisa, zaledwie 15-letniego nastolatka, urodzonego w Londynie w 1991 roku i zmarłego w Monza w 2006 roku, ofiary białaczki, uważana jest za przykład chrześcijańskiego uczniostwa w doskonałej harmonii z uwagą katolików. jego młodość w XXI wieku. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się 10 października br. W Asyżu we Włoszech w Bazylice San Francisco, gdzie wystawione jest jego ciało (które ze względu na dobry stan zachowania zwróciło także uwagę świata), świadczące o świętości młodzieńca i cudach, jakie Pan czyni przez niego). W tym miejscu do nas należy wskazanie spośród wielu cnót Carla jego pobożności i pobożności maryjnej jako wzoru dla Kościoła, zwłaszcza dla młodzieży chrześcijańskiej.   „Maryja Dziewica była jedyną kobietą w moim życiu” Nabożne praktyki tego chłopca, zakochanego w Maryi, wyrażają w rzeczywistości jego głęboką więź i zażyłość z Jezusem i Jego Matką, do tego stopnia, że ​​mówią: „Maryja Dziew

Beato Carlo Acutis e seu Coração Mariano

  Beato Carlo Acutis e seu Coração Mariano    Chamou a atenção não somente dos católicos a beatificação de Carlo Acutis, um adolescente de apenas 15 anos, nascido em Londres em 1991 e falecido em Monza, no ano de 2006, vítima de leucemia, considerado exemplo de vivência do discipulado cristão numa perfeita sintonia com a sua jovialidade em pleno século XXI. A cerimônia da beatificação ocorreu no dia 10 de outubro deste ano, na cidade de Assis, Itália, na Basílica de São Francisco, onde está exposto seu corpo (que, devido ao bom estado de conservação, também atraiu os olhares de todo o mundo, evidenciando a santidade do jovem e as maravilhas que o Senhor opera por meio dele). Cabe-nos, aqui, ressaltar entre as muitas virtudes de Carlo, sua piedade e devoção marianas como modelo para a Igreja, especialmente à juventude cristã.   “A Virgem Maria foi a única mulher da minha vida” As práticas devocionais daquele menino apaixonado por Maria expressam, na verdade, sua profunda relação e

O MILAGRE DO BEATO CARLO ACUTIS

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA

  Modlitwa - RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA schemat modlitwy Udział w wydarzeniu (przygotowanie):   Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych. Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę. W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem. Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia. Może to być, któraś z tych godzin: 12:00 – Anioł Pański 15:00 – Godzina Miłosierdzia 21:00 – Apel Jasnogórski Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik z białym obrusem, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, figurka. W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem. Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg O