Carlo Acutis i Jego Maryjne Serce

 Błogosławiony Carlo Acutis i Jego Maryjne Serce
Beatyfikacja Carlo Acutisa, zaledwie 15-letniego nastolatka, urodzonego w Londynie w 1991 roku i zmarłego w Monza w 2006 roku, ofiary białaczki, uważana jest za przykład chrześcijańskiego uczniostwa w doskonałej harmonii z uwagą katolików. jego młodość w XXI wieku. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się 10 października br. W Asyżu we Włoszech w Bazylice San Francisco, gdzie wystawione jest jego ciało (które ze względu na dobry stan zachowania zwróciło także uwagę świata), świadczące o świętości młodzieńca i cudach, jakie Pan czyni przez niego). W tym miejscu do nas należy wskazanie spośród wielu cnót Carla jego pobożności i pobożności maryjnej jako wzoru dla Kościoła, zwłaszcza dla młodzieży chrześcijańskiej.

 „Maryja Dziewica była jedyną kobietą w moim życiu”

Nabożne praktyki tego chłopca, zakochanego w Maryi, wyrażają w rzeczywistości jego głęboką więź i zażyłość z Jezusem i Jego Matką, do tego stopnia, że ​​mówią: „Maryja Dziewica była jedyną kobietą w moim życiu”. Nie było to doświadczenie alienujące, ale takie, które rozpoznało Chrystusa i Matkę Bożą jako prawdziwych i niezwykle bliskich ludzi, z którymi Carlo rozmawiał otwarcie i nieustannie, bez wahania i stawiania dziwnych przeszkód dla prawdziwej wiary.

Jego modlitwa była szczera i naturalna, była istotną częścią życia. W tym rozpoznajemy prawdziwą komunię miłości, urzeczywistniającą się w codziennym odmawianiu różańca, czytaniu Słowa Bożego i uczestnictwie w sakramentach, zwłaszcza w codziennej Eucharystii. Carlo powiedział: „Pamiętaj, aby codziennie odmawiać różaniec”; „Różaniec to najkrótsza droga do nieba”; „Po Najświętszej Eucharystii różaniec jest najpotężniejszą bronią do walki z diabłem”, „Proście i ofiarujcie Panu i Matce Bożej kwiaty, aby pomagać innym”.

Wielu świętych (nawiasem mówiąc, także młodych) było świadkami znaczenia różańca w życiu chrześcijańskim i synowskiej miłości do Maryi, którą Matka Pana zawsze podkreślała w jej objawieniach. Rozważmy przypadek Indianina Juana Diego w Guadalupe, pasterzy La Salette, Fatimy i Bernadette w Lourdes. O tym, inteligentny i spostrzegawczy, Carlo Acutis wyraził się w ten sposób: „Cuda, jakich dokonała Matka Boża podczas Jej objawień na ziemi, mogą bardzo pomóc we wzmocnieniu wiary wielu ludzi. Jak to możliwe, że ludzie ignorują prośby, które zostawiła nam Matka Boża?”

Z pewnością oddanie się Najświętszej Dziewicy Carlo zbliżyło go do Jezusa, pobudzając go i motywując do okazywania miłosierdzia najuboższym, do miłowania Kościoła i ofiarowania Jego cierpień za Niego, a także do umieszczenia jego wielkiej wiedzy w informatyka w służbie rozpowszechniania cudów eucharystycznych na stworzonej przez niego stronie internetowej, do tego stopnia, że ​​jest dziś uważany za „Internetowego Patrona” i „Cyber ​​Apostoła Eucharystii”.

Relacja Carlo Acutisa z Matką Bożą jest również odzwierciedlona w dacie jego ostatecznej Wielkanocy: 12 października, w dniu, w którym obchodzona jest Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Królowa i Patronka Brazylii) oraz Nossa Senhora do Pilar (obchodzone jako wezwanie) najstarszy kościół maryjny). Ten dzień był nawet wyznaczony na liturgiczną pamięć nowego błogosławionego.

Kolejny interesujący fakt stawia Carlo Acutisa w zgodzie z Brazylią i Matką Aparecidą: cudowny chłopiec (obdarzony cudem dokonanym za wstawiennictwem Carla i którego uznanie gwarantowało mu beatyfikację) jest Brazylijczykiem: pochodzi z Mato Grosso, który dotykając relikwii młodego mężczyzny (dokładnie w kaplicy poświęconej Nossa Senhora Aparecida 12 października) został szybko wyleczony z wrodzonej choroby trzustki.

Z pewnością to, co przyciąga postać Carlo na początku, to jego młodzieńczy wizerunek: nowoczesne ubrania, rozczochrane włosy, współczesne scenerie, w których powstawały jego portrety. W istocie jest młody człowiek, który pokazuje, jak aktualna jest świętość i jest zawsze dostępna dla wszystkich ludzi dobrej woli. Świadectwo Carlo Acutisa, oprócz wyglądu, to kwintesencja świętego życia, czy to w domu z rodziną, przyjaciółmi, na ulicy, w szkole, w kościele, w prostym i powszechnym życiu nastolatka tej epoki. techniczny. „Stereotyp” został złamany, błędnie utrwalony w świadomości wielu osób, które uświęcone życie ogranicza się do duchowieństwa i zakonników, zwłaszcza tych z minionych wieków. Wiemy, że kult maryjny jako część wysiłków podboju nieba nie dotyczy wyłącznie Carla. Podążając śladami Jezusa i prowadzeni przez Maryję, mamy w Brazylii innych świeckich nastolatków, którzy zmarli (niektórzy byli męczennikami), cieszących się opinią świętych, takich jak błogosławiona Santa Catarina Albertina Berkenbrock; błogosławiony ministrant Adílio Daronch; dziewczyna z Ceará Benigna Cardoso da Silva, beatyfikowana 21 października; oprócz innych, które czczą ludową pobożność, jak np. w São Paulo, Sługa Boży Antônio da Rocha Marmo, popularnie zwany „Antoninho Marmo”.

Maria Santíssima, „Dziewczyna, którą Bóg umiłował i wybrał na Matkę Jezusa, Syna Bożego”, jak śpiewa o. Zezinho, nie uchylała się od krzyża i miękka i silna szła zgodnie z wolą Bożą, włączona w społeczność Twój czas. Teraz, w towarzystwie Maryi, każdy naśladowca Jezusa nie stroni od trudnej rzeczywistości, ale znajduje siłę, by stawić jej czoła i przekształcić ją w świetle Dobrej Nowiny o Odkupieniu, mając pewność, że Chrystus wybrał Go i przeznaczył do wydania dobrych owoców ( por. J 15, 16-21). Z drugiej strony Carlo nie szukał ucieczki od trudności życiowych, ale na nowo oznaczył je swoją miłością do Jezusa Wyzwoliciela. W parze z Maryją, Matką i Nauczycielką, nastolatek pokonał trudności związane z podążaniem za Jezusem, znęcanie się i niezrozumienie, jakiego doznał z tego powodu, i stawił czoła przeciwnym wiatrom, starając się przybliżyć swoją rodzinę do Kościoła. W rzeczywistości nabożeństwo do Matki Bożej jest pocieszeniem, zachętą i wskazówką dla naśladowców Jej Syna, aby pozostali wierni, będąc świadkami Chrystusa w świecie.

W ten sposób błogosławiony Carlo jest godnym podziwu wzorem i orędownikiem ludu Bożego, a zwłaszcza młodzieży, która oprócz stawiania czoła wyzwaniom związanym z wiekiem, musi przy kilku okazjach zmierzyć się z trudnym wejściem na rynek pracy; szukaj swojego miejsca na świecie i spełnienia swoich marzeń; pokonywanie wyzwań związanych z przynależnością, czasami do rodziny pogrążonej w bardzo poważnych problemach społecznych i w której panuje brak miłości; poszukiwać wysokiej jakości i włączającej edukacji; walka z głodem, chorobami, wojną, przemocą w miastach i na wsi, wyzyskiem, nietolerancją religijną, handlem ludźmi i ogólnie występkami, brakiem szacunku dla przyrody, alienacją, fałszywymi wiadomościami, zastraszaniem i uprzedzeniami w szkołach, na ulicach i w internecie, pokazując, że „potrzeba rzemieślników pokoju gotowych, by z pomysłowością i odwagą wywoływać procesy uzdrawiania i nowe spotkanie”, jak pisze papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti, zainspirowany św. Franciszkiem z Asyżu, którego Carlo równie kochał.

W wieku 15 lat młoda Maria de Nazaré podjęła misję bycia Matką Wcielonego Słowa Bożego; w wieku 15 lat Carlinho udał się na spotkanie z Jezusem, a Elę, którą tak bardzo kochał, pomaga mu kontynuować jego misję, teraz jako „Anioł Młodości”.

Leonardo Caetano de Almeida - współpracownik Maryjnej  Akademii z Aparecida

 

 

 

 

Komentarze