Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą Rok Józefa

Rok Rodziny i Świętego Józefa

  Rok Rodziny i Świętego Józefa Dnia 8 grudnia 2020 roku papież Franciszek listem apostolskim „Patris corde” wezwał cały Kościół do wzbudzenia większej miłości dla św. Józefa i do naśladowania jego cnót i zaangażowania. Tym samym w Kościele rozpoczął się Rok św. Józefa – czas szczególnego wpatrywania się w tego wielkiego Orędownika – Patrona Kościoła Świętego. Jak szybko się okazało było to swoiste preludium do refleksji i wzmożonej troski o rodziny – papież Franciszek chce zaprosić nas również do tego, byśmy na nowo z wielką mocą przystąpili do ewangelizacji w rodzinie i poprzez rodzinę – abyśmy obudzili i pogłębili miłość małżeńską i rodzinną. Okazją do tego ma stać się Rok Rodziny – który został ogłoszony przez papieża Franciszka w Niedzielę Świętej Rodziny, 27 grudnia 2020 r. Rozpocznie się on 19 marca 2021 w Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP i potrwa aż do czerwca 2022. W dokumentach znaleźć można wiele inspirujących treści, które mogą przyczynić się do dobrego przeż

Siedem boleści i siedem radości świętego Józefa

  Septenna ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści Świętego Józefa [1] (Septennę odprawia się przez siedem dni lub siedem śród) [2]   1. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tego smutku, który ogarnął Twe serce dręczone niepewnością, gdy zamierzałeś opuścić Twoją Przeczystą Oblubienicę, Maryję, oraz odnawiam w Tym sercu radość, której doznałeś, gdy anioł Pański objawił Ci Tajemnicę Wcielenia. Przez Twą boleść i radość proszę Cię, bądź moim pocieszycielem z życiu i przy śmierci. Amen. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu. 2. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tej przykrości, którą odczuło Twoje serce, gdy widziałeś, w jakim ubóstwie narodziło się Dzieciątko Jezus oraz odnawiam w Twym sercu radość, której doznałeś, słysząc śpiew aniołów i widząc pasterzy i Mędrców, oddających hołd Dzieciątku. Przez Twą boleść i radość wyjednaj mi tę łaskę, bym w pielgrzymce życia ziemskiego stał się godny życia wiecznego. Amen. 3. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tej b

Litania do Świętego Józefa

  Litania do Świętego Józefa   Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże,   zmiłuj się nad nami.              Święta Maryjo,   módl się za nami. Święty Józefie,   módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida,   módl się za nami. Światło Patriarchów,   módl się za nami. Oblubieńcze Bogarodzicy,   módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy,   módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego,   módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa,   módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny,   módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy,   módl się za nami. Józefie najczystszy,   módl się za nami. Józefie najroztropniejszy,   módl się za nami. Józefie najmężniejszy,   módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy,   módl się za nami. Józefie najwi

QUAMQUAM PLURIES ENCYKLIKA PAPIEŻA Leona XIII O nabożeństwie do św. Józefa - 15 sierpnia 1889

  QUAMQUAM PLURIES ENCYKLIKA PAPIEŻA Leona XIII O nabożeństwie do św. Józefa - 15 sierpnia 1889 Naszym Czcigodnym Braciom, Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom i innym Ordynariuszom w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. 1. Chociaż już wielokrotnie nakazaliśmy odmawianie specjalnych modlitw na całym świecie, aby interesy katolicyzmu były usilnie zalecane Bogu, nikt nie będzie uważał za zdziwienie, że uważamy obecną chwilę za dogodną do ponownego zaszczepienia ten sam obowiązek. W okresach stresu i prób - głównie wtedy, gdy każde bezprawie czynu wydaje się dozwolone siłom ciemności - w Kościele był zwyczajem, aby ze szczególną gorliwością i wytrwałością błagać Boga, swego autora i opiekuna, odwołując się do wstawiennictwa świętych - a przede wszystkim Najświętszej Dziewicy, Matki Bożej - których patronat zawsze był najbardziej skuteczny. Owoc tych pobożnych modlitw i zaufania pokładanego w Boskiej dobroci zawsze, wcześniej czy później, był widoczny. Teraz Czcigodni Bracia, zna

Quemadmodum Deus Dekret papieża Piusa IX

  Quemadmodum Deus – Tak jak Bóg Dekret papieża Piusa IX z 1870 r. Ogłaszający św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Tak jak Bóg wyznaczył Józefa, syna patriarchy Jakuba, nad całą ziemią egipską, aby gromadził zboże dla ludu, tak więc, gdy nadeszła pełnia czasu i miał On zesłać na ziemię swego jednorodzonego Syna, Zbawiciel świata, wybrał innego Józefa, którego pierwszy był typem, i uczynił go Panem i Władcą Swojego domu i posiadłości, Strażnikiem Jego największych skarbów. A Józef poślubił Niepokalaną Dziewicę Maryję, z której narodził się Duch Święty, Jezus Chrystus, nasz Pan, który raczył być uważany przed ludźmi za Syna Józefa i był mu poddany. A Tego, którego tak wielu królów i proroków pragnęło ujrzeć, Józef nie tylko widział, ale także przebywał z ojcowską miłością, obejmował się, całował i najzabawniej karmił, nawet Tego, którego wierni powinni przyjmować jako chleb zstępujący. Niebo, aby mogli otrzymać życie wieczne. Ze względu na tę wzniosłą godność, jaką Bóg ob

ŚwiętyJózefa w Magisterium

  Św. Józef - w nauczaniu Papieży [1]   Św. Józefa w Magisterium Jako wierni czciciele ś w. J ó zefa, kt ó rzy r ó wnie ż mocno trzymaj ą si ę Magisterium Ko ś cio ł a, mamy nadziej ę , ż e uda nam si ę zebra ć wszystkie dokumenty, homilie i przem ó wienia na temat osoby ś w. J ó zefa, kt ó re pochodz ą z Ko ś cio ł a i jego m ą dro ś ci magisterskiej. pochodzi od Papie ż a.   Poni ż ej znajduje si ę lista dokumentów, które obecnie posiadamy w naszych archiwach. [2] Tytuł Opis Data Quemadmodum Deus Papież Pius IX ogłasza św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. 8 grudnia 1870 Inclytum Patriarcham Normy liturgiczne dotyczące celebracji św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego. 7 lipca 1871 Pluries Quamquam Encyklika Papieża Leona XIII o nabożeństwie do św. Józefa 15 sierpnia 1889 Le Voci - 19 marca 1961