Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą papa Francisco

Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną

  Tydzień Misyjny w Polsce „Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei” – pod takim hasłem w dniach 19-25 października odbędzie się w Polsce Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny. W najbliższą niedzielę, 19 października, Kościół będzie też wzywał wiernych do modlitwy za prześladowanych chrześcijan w Indiach i solidarności z pracującymi tam polskimi misjonarzami. Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną , stanowi zachętę do gorliwszej, podjętej świadomie współpracy misyjnej. Jest odpowiedzią uczniów na słowa Chrystusa: „Idźcie i głoście” i jednocześnie odpowiedzią na oczekiwania tych, którzy wciąż nie znają Ewangelii – wyjaśnia ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Wskazuje jednocześnie, że działanie na rzecz misji jest zobowiązaniem wypływającym z chrztu św. i świadectwem dojrzałej wiary. – Niech towarzyszy nam świadomość, że „misje” zaczynają się od przemiany własnego serca, aby dojrzała wiara mogła stać się darem d

MÊS DE MAIO DE 2020

CARTA DO PAPA FRANCISCO A TODOS OS FIÉIS PARA O MÊS DE MAIO DE 2020   Queridos irmãos e irmãs! Já está próximo o Mês de Maio, no qual o povo de Deus manifesta de forma particularmente intensa o seu amor e devoção à Virgem Maria. Neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, com a família; dimensão esta – a doméstica –, que as restrições da pandemia nos «forçaram» a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual. Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o Terço em casa, no mês de maio. Podeis fazê-lo juntos ou individualmente: decidi vós de acordo com as situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há um segredo para bem o fazer: a simplicidade; e é fácil encontrar,  mesmo na internet , bons esquemas para seguir na sua recitação. Além disso, ofereço-vos os textos de duas orações a Nossa Senhora, que podereis rezar no fim do Terço; eu mesmo as rezarei no Mês de Maio, unido espiritualmente convosco. Junto-as a esta Carta, p

List Franciszka na maj 2020

List Franciszka na maj 2020 I propozycja dwóch modlitw do codziennego odmawiania. Drodzy bracia i siostry, Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii. Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować. Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były

CARTA DO PAPA FRANCISCO maio 2020

CARTA DO PAPA FRANCISCO A TODOS OS FIÉIS PARA O MÊS DE MAIO DE 2020   Queridos irmãos e irmãs! Já está próximo o Mês de Maio, no qual o povo de Deus manifesta de forma particularmente intensa o seu amor e devoção à Virgem Maria. Neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, com a família; dimensão esta – a doméstica –, que as restrições da pandemia nos «forçaram» a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual. Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o Terço em casa, no mês de maio. Podeis fazê-lo juntos ou individualmente: decidi vós de acordo com as situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há um segredo para bem o fazer: a simplicidade; e é fácil encontrar, mesmo na internet , bons esquemas para seguir na sua recitação. Além disso, ofereço-vos os textos de duas orações a Nossa Senhora, que podereis rezar no fim do Terço; eu mesmo as rezarei no Mês de Maio, unido espiritualmente convosco. Junto-as a esta Carta

Gaudete et Exultate Adhortacja Apostolska

Gaudete et Exultate Adhortacja Apostolska o powołaniu do świętości w świecie współczesnym – Papież Franciszek, 18 marca 2018. W trzecim rozdziale „W świetle Mistrza” który ma podtytuł – „Pod prąd” papież Franciszek komentuje błogosławieństwa według Mateusza, kończąc każde błogosławieństwo tymi wskazaniami: 1.       Ubodzy w duchu = Bycie ubogim w duchu to właśnie jest świętość. 2.       Cisi = Reagować z pokorną łagodnością, na tym polega świętość. 3.       Którzy się smucą= Umiejętność płakania z innymi to jest świętość. 4.       Łakną i pragną sprawiedliwości = Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością. 5.       Miłosierni = Miłosierne postrzeganie i działanie jest świętością. 6.       Czystego serca = Zachowywanie serca w czystości od wszystkiego, co plami miłość, jest świętością. 7.       Wprowadzają pokój = Rozsiewanie pokoju wokół nas jest świętością. 8.       Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości = Akceptowanie codziennie dro

LIST APOSTOLSKI - Admirabile signum - O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA

LIST APOSTOLSKI - Admirabile signum - OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA, O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA 1. Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć. Tym listem chciałbym wesprzeć piękną tradycję naszych rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przygotowują żłóbek, a także zwyczaj umieszczania go w miejscach pracy, szkołach, szpitalach, więzieniach, na placach... To naprawdę realizacja twórczej wyobraźni, która wykorzystuje najbardziej różnorodne materiały do ​​two