Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą studia

Typy ikon maryjnych

“Maryja jest piękna “ - Andrzej A. Napiórkowski OSPPE Typy ikon maryjnych Możemy wyróżnić kilka typów maryjnych ikon. Ogólnie wyróżniamy osiem rodzajów (typów) malarskich przedstawień Matki Jezusa, a niektóre z nich mają jeszcze swoje warianty. 1.        Do najbardziej popularnych zalicza się Eleusa (z gr. Czuła, Miłosierna). Jest to przedstawienie tkliwej, subtelnej Maryi z Dzieciątkiem Jezus, siedzącym na Jej ramieniu i przytulającym do Jej twarzy policzek. Znawcy tematu wyróżniają trzy warianty w rodzaju Eleusa: Glykophilousa (Czuła, Słodko całująca), Kyriotissa (Matka Pana) lub Nikopoia (Przynosząca zwycięstwo – według cesarza Nikefora) oraz Psychosostria (Ratująca dusze). 2.        Drugim typem jest Hodegetria (gr. Przewodniczka, Wskazująca drogę). Maryja na obrazie wskazuje prawą dłonią na małego Jezusa, którego trzyma na lewym ramieniu. Termin Hodegetria wiąże się ze świątynią w Konstantynopolu (ton Hodegon), gdzie przechowywano najstarszą ikonę tego t

Mariologia - podzial

“Maryja jest piękna “ - Andrzej A. Napiórkowski OSPPE Zarys mariologii i maryjności Obserwując współczesny dynamiczny rozwój nauki o Maryi, mówi się o kilkunastu jej rodzajach. W zależności od źródeł, stosowanych metod i wyznaczonego celu, które określają jej rodzaj i charakter, mariologię dzielimy na: 1.   – biblijną (wydobywającą z Biblii elementy objawienia o Maryi); 2.  – patrystyczną (opartą na nauczaniu ojców Kościoła); 3. - scholastyczną (rozważającą poszczególne zagadnienia, nade wszystko Boże macierzyństwo, w kontekście wcielenia); 4. – pozytywną (opartą na Piśmie Świętym, nauce ojców Kościoła, nauczaniu Soborów i papieży); 5 – przywilejów (doszukującą się tytułów chwały i ogłaszającą nowe dogmaty maryjne; przedsoborową); 6. – historiozbawczą (ukazującą Maryję na tle dziejów zbawienia i jej udział w tajemnicy wcielenia); 7.  – akademicką (wykładaną na wyższych uczelniach i w seminariach duchownych); 8.  – ludową (uprawianą przez pobożny