Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2023

Różaniec za zmarłych na dróżkach maryjnych 2023 Renowacja Misji

Wola Rzędzińska Rekolekcje 2023

  "Wierzę w Kościół Chrystusowy" Rekolekcje Parafialne 22 - 26 lutego 2023  Prowadzi Duch Święty  i ojciec Józef Grzywacz,  redemptorysta Wielkopostne Rekolekcje Parafialne w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  KKK - 811  "Jest jedyny Ko ś ci ó ł  Chrystusowy, kt ó ry wyznajemy w Symbolu wiary jako  jeden,  ś wi ę ty, powszechny i apostolski" . Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sob ą  po łą czone, wskazuj ą  na istotne rysy Ko ś cio ł a i jego pos ł ania. Ko ś ci ó ł  nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha  Ś wi ę tego sprawia,  ż e Jego Ko ś ci ó ł  jest jeden,  ś wi ę ty, powszechny i apostolski oraz powo ł uje go do urzeczywistniania ka ż dego z tych przymiot ó w. więcej na  http://mariologiapopular.com 

3 MC - katechezy o Kościele

Synod o synodalności

ZNACZENIE LOGO SYNODU 2021-2023      Wielkie, majestatyczne drzewo, pełne mądrości i światła, sięga nieba. To znak głębokiej żywotności i nadziei, wyraża krzyż Chrystusa. Przywołuje Eucharystię, która świeci jak słońce. Poziome gałęzie rozchylające się jak dłonie lub skrzydła i sugerują jednocześnie Ducha Świętego. Lud Boży nie jest statyczny: jest w ruchu, nawiązując bezpośrednio do etymologii słowa „synod”, które oznacza „wędrować razem”. Ludzi łączy ta sama wspólna dynamika, którą tchnie w nich to Drzewo Życia, od którego rozpoczynają swoją podróż. Te 15 sylwetek podsumowuje całe nasze człowieczeństwo w jego różnorodności sytuacji życiowych, pokoleń i pochodzenia. Ten aspekt jest wzmocniony mnogością jasnych kolorów, które same w sobie są oznakami radości. Nie ma hierarchii wśród tych ludzi, są oni na tym samym poziomie: młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, samotni, zdrowi, niepełnosprawni; biskup i zakonnica nie są p