Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą kazania homilia

Przepowiadanie maryjne

  Przepowiadanie maryjne autor:  Mariologia i Maryjność  w dniu  stycznia 15, 2021   Przepowiadanie maryjne a). Grzechy główne przepowiadania maryjnego -  błędna ikona Maryi. Jak i o czym – nie przepowiadać o Matce Pana? W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu dnia 23 października 2002 roku odbyło się sympozjum mariologiczne: „Kościół czci Matkę swego Pana”. Profesor S. C. Napiórkowski, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na negatywnej stronie maryjnego przepowiadania, zwrócił uwagę jak nie należy mówić o Maryi. Owe niewłaściwości obdarzył mianem „Siedem grzechów głównych” przepowiadania maryjnego:  [1] 1 .     „Grzech przeciwko Bożemu Słowu”,  który polega na przeroście spekulacji nad biblijną wizją dziejów zbawienia. 2.      „Grzech przeciwko Bogu”,  czyli czynienie Boga na obraz i podobieństwo swoje. Jest to jakby drugie imię grzechu opisanego wyżej. Widać to zwłaszcza w kaznodziejskim kontrastowaniu Maryi jako dobrej mamy z Bogiem Ojcem, który w kontekście na