Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2022

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec

  Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty  dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego:   Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając

Odnowa Nieustannej Nowenny w Polsce

  Odnowa Nieustannej Nowenny w Polsce   Sześćdziesiąta rocznica założenia w Polsce Nieustannej Nowenny budzi pragnienie świętowania , inspiruje do uroczystych podsumowań, ale także zachęca do krytycznej refleksji nad sensownością i kondycją tego nabożeństwa w aktualnej rzeczywistości duszpasterstwa polskiego. Wszystkich, którym leży dziś na sercu dobro wspólnoty kościelnej, a więc duszpasterzy, pastoralistów, liturgistów i tych, którzy w różny sposób zajmują się promocją duchowości chrześcijańskiej, jubileusz ten wręcz zmusza do realistycznych podsumowań, do wskazania zagrożeń i szans, a także do wytyczenia warunków i perspektyw dalszego rozwoju nabożeństwa, uświęconego tak długą i bogatą tradycją w Polsce i na świecie. Niniejsze treści nie pretendują, bynajmniej, do szerokiego i pogłębionego ujęcia wspomnianych wyżej aspektów, z których każdy domagałby się osobnego potraktowania, na bazie precyzyjnego studium. Chce ono raczej wskazać na różnorodność zagadnień związanych z tematem, a z

Andrzej Bobola 3

Andrzej Bobola 1

Andrzej Bobola 2

Synod 2022

  Synod, czyli nasza wspólna droga List pasterski w związku z   XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów Drogie Siostry, drodzy Bracia, „(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45). Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14) i prz

3 powody, dla których warto mieć ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy

  3 powody, dla których warto mieć ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy [1] Theresa Civantos Barber - opublikowano 27.06.21 Ten tytuł Maryi jest popularny na całym świecie i ujawnia lekcje duchowe, które mogą nas inspirować każdego dnia. Jest coś naprawdę urzekającego w ikonie Maryi jako źródła „nieustannej pomocy”. Spośród wszystkich tytułów maryjnych ten jest najbardziej popularny. Co takiego jest w Matce Bożej Nieustającej Pomocy, że jest tak fascynuje? Myślę, że uniwersalny urok tej ikony koncentruje się na naszej tożsamości chrześcijańskiej jako dzieci Maryi. Matka zawsze, zawsze stara się pomóc swoim dzieciom, jeśli tylko jest w stanie. Kiedy naprawdę myślimy o Maryi jako o naszej matce, bardzo często zwracamy się do Niej o pomoc. Świadomość, że jej pomoc dla nas nie ma końca, daje ogromną nadzieję i głęboką pociechę. Sama ikona ma niesamowitą historię. Brzmi jak coś z bajki, z burzą na morzu, wizjonerskim snem i zapomnianym i odkrytym na nowo skarbem. Ale to duchowe prawd

Matki Bożej Gromnicznej

  Święto Matki Bożej Gromnicznej Zakończyło się radosne bożonarodzeniowe świętowanie i przyszedł moment na chwilę powagi i refleksji. W dniu 2 lutego w naszym kościele obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, które upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Każdemu z nas bliższa jest jednak jego druga nazwa - Święto Matki Bożej Gromnicznej.   Według starej legendy Matka Boża odpędzała światłem gromnicy stado wilków od domów mieszkalnych. Taki widok można było dawniej zobaczyć na starych obrazkach czy świecach. Przysłowia ludowe mówią, że „Gdy w gromnice pięknie wszędzie, tedy dobra wiosna będzie” oraz „Gdy w Gromniczną z dachów ciecze, to się zima długo wlecze”. Tego dnia, podczas Mszy świętych, księża pobłogosławili świece, zwane gromnicami, które przynieśli ze sobą parafianie. Własną świecę można było odpalić od świecy przy głównym ołtarzu. Zapalona świeca symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Często świece, które przynoszą ze sobą parafianie na to święt

Desznica

  Odkrywanie Łemkowszczyzny - Desznica Desznica leży na obrzeżach Magurskiego Parku Narodowego, 9 km od Nowego Żmigrodu, 28 km od Jasła. Z jednej strony wieś otaczają wysokie góry - Kolanin i Kamień nad Kątami, z drugiej mamy wzgórza Walik i Jeleń - sięgające 500 m n.p.m. (https://www.magurskiewyprawy.pl/2019/12/odkrywanie-emkowszczyzny-desznica.html?m=1&fbclid=IwAR36Sm6z9nx5QYtgaWVQN8VObdIGq387P8jdYjtaEg-VmmaEhgzlRWR_jao) Pierwsze wzmianki o Desznicy pochodzą z 1560 i 1576 roku, kiedy to król Stefan Batory potwierdza Stadnickim przywileje do lokacji wsi na prawie wołoskim. Desznica znalazła się wśród wsi ,,klucza Stadnickich" (znalazły się w nim Myscowa, Polany, Olchowiec, Ciechnia, Żydowskie, Krempna, Grab, Ożenna, Rostajne, Długie, Nieznajowa, Świątkowa Mała, Jaworze i Brzezowa). Według danych z 1785 roku w Desznicy mieszkało 375 osób wyznania grekokatolickiego, 9 Żydów i dwóch rzymskich katolików.Desznica wraz z Jaworzem i Hałbowem należały do jednej gromady. Miały w