Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą CSsR forworld

DZIEŃ MISYJNY 2021

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2021 r.   „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).   Drodzy bracia i siostry Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym,  cośmy widzieli i usłyszeli . Relacja Jezusa z Jego uczniami, Jego człowieczeństwo, które objawia się nam w tajemnicy wcielenia, w Jego Ewangelii i w Jego tajemnicy paschalnej ukazują nam, jak bardzo Bóg miłuje nasze człowieczeństwo i czyni swoimi nasze radości i cierpienia, nasze pragnienia i niepokoje (por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast.  Gaudium et spes , 22). Wszystko w Chrystusie przypomina nam, że świat, w którym żyjemy i jego potrzeba odkupienia nie są Mu obce, a także wzywa nas, byśmy poczuli, że jesteśmy aktywną częścią tej misji: „Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie” ( Mt  22, 9). Nikt nie jest obcy, nikt nie może czuć się wyobcowany

Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich

 Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich Rekolekcje 2021 Centralność Syna i ważność Matki 100 lecie Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Misje Święte - Tarnawa Górna Olchowa

 Misje Święte TARNAWA GORNA - Olchowa 16-23.05.2021  

Zjednoczeni w Chrystusie O. Karpiel

Cztery spojrzenia na ikonę

Matka Boża APARECIDA

Maryja w Biblii

Nieustanna Nowenna 100 lecie

Centralność SYNA i ważność MATKI