Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą sandał

Zachęta do walki duchowej

 Abyście mogli się ostać   Zachęta do walki duchowej 10  W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.  11  Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.  12  Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.  13  Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.  14  Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  15  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.  16  W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.  17  Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże -  18  wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajci