Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2021

Matka Boża Bolesna

  Matka Boża Bolesna. Nasza orędowniczka w cierpieniu To święto można potraktować także jako hołd oddany wszystkim rodzicom, którzy doświadczyli bólu utraty dziecka. Nasze życie składa się, tak jak w różańcu, i z części radosnych i z bolesnych, i ze światła, a także w pewnych momentach i z chwalebnych. W zależności od okresu i okoliczności mniej czy bardziej zależnych od nas. Święto Matki Bożej Bolesnej skłania nas do pochylenia się nad tymi momentami najtrudniejszymi w naszym życiu. Śmierć bliskiej osoby, drogiej sercu, zwłaszcza dziecka, niezależnie od tego czy było w wieku płodowym, czy kilku miesięcy, czy 5 lat czy też 42, to doświadczenie bólu rodzicielskiego jednego z najcięższych egzystencjalnie. Ktoś zauważył, że istnieje określenie na stan utraty współmałżonka – to wdowieństwo. Ale chyba nie istnieje konkretna nazwa stanu utraty dziecka przez rodzica, rodziców To święto Matki Boskiej Bolesnej można potraktować także poniekąd jako hołd oddany wszystkim rodzicom, matko

Lament świętokrzyski

  Lament świętokrzyski Lament świętokrzyski  (znany również jako  Żale Matki Boskiej pod krzyżem , albo  Posłuchajcie Bracia Miła ; czasem po prostu  Plankt ) −  średniowieczny   plankt , uważany za jedno z największych arcydzieł lirycznych epoki [1] . Współcześni historycy literaccy podkreślają niezwykłość utworu na tle kultury średniowiecznej, nie tylko ze względu na wybitne walory formalne, ale przede wszystkim na zrezygnowanie z teologicznego przedstawienia Matki Bolejącej na rzecz jej ludzkiego, uczuciowego czy wręcz psychologicznego wymiaru [2] . Przypuszcza się, iż tekst mógł być w przeszłości częścią  wielkopiątkowego   misterium . Źródłem inspiracji dla autora były prawdopodobnie  apokryficzne  rozwinięcia ewangelii. Utwór stanowi monolog Maryi, matki Jezusa, bolejącej i lamentującej pod krzyżem. Maryja początkowo wzywa otaczających ją ludzi do współczucia, zrozumienia i współuczestnictwa w cierpieniu. Następnie ze słowami pełnymi czułości zwraca się do Syna, chcąc w ost

KRZYŻ PRZEBACZENIA

  Krzyż Przebaczenia. Chrystus wyciąga z niego rękę do skruszonego grzesznika KORDOBA, KRZYŻ PRZEBACZENIA Kiedy spowiednik chciał odprawić z kwitkiem zatwardziałego grzesznika, usłyszał: „To Ja przelałem krew za tę osobę, nie ty”. Poznaj piękną historię Krzyża Przebaczenia z Kordoby. W klasztorze Santa Ana i San Jose w Kordobie (południowa Hiszpania) znajduje się niezwykły krzyż, nazywany Krzyżem Przebaczenia. Wiszący na nim Zbawiciel prawą rękę odrywa od belki, by wyciągnąć ją w kierunku modlącego się u stóp krucyfiksu człowieka. Jaka historia się za tym kryje? Pewnego dnia do kościoła przyszedł mężczyzna, by się wyspowiadać. Kapłan stanął z nim pod krucyfiksem. Ten człowiek wielokrotnie wracał z tymi samymi grzechami. A trzeba dodać, że dopuszczał się poważnych przestępstw. Ksiądz był więc dla niego bardzo surowy. Po jakimś czasie ta sama osoba przyszła ponownie do świątyni. Po wyznaniu grzechów duchowny powiedział: „To już ostatni raz, kiedy mu wybaczyłem”. Mijały kolejn

Grudna Kępska - Rekolekcje wielkopostne – Harklowa 2021

  Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy  w Roku Świętego Józefa Grudna Kępska - Rekolekcje wielkopostne – Harklowa 2021 Na zaproszenie księdza proboszcza kanonika Bogusława Grzywacza, misjonarz z Tuchowa: ojciec Józef Grzywacz, redemptorysta przebywał 5 dni w Harklowej [1] . Rozpoczęcie akcji ewangelizacyjnej w parafii świętej Doroty w Harklowej nastąpiło dnia 17 lutego o godzinie 11.00. Była to celebracja Środy popielcowej i początek Wielkiego Postu. Po południu, tego samego dnia, Msza Święta we wspólnocie Ducha Świętego w Grudnej Kępskiej. Następnie, codziennie Msze Święte z kazaniem w Harklowej o 7.00 i 17.30, a o 16.30 w Grudnej Kępskiej. W Roku Eucharystycznym przewodnim tematem jest propozycja Episkopatu Polski „Zebrani na Świętej Wieczerzy” . Każdego dnia uczestnicy tych Ćwiczeń Wielkopostnych mogli usłyszeć o tym Kim jest Ten , który na gromadzi; jacy jesteśmy my – uczestnicy Mszy; czym jest ta Święta Wieczerza i co możemy zabrać do naszego życia z uczestnictwa w Eucharystii .

Rekolekcje wielkopostne – Harklowa 2021

  Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy  w Roku Świętego Józefa Rekolekcje wielkopostne – Harklowa 2021 Na zaproszenie księdza proboszcza kanonika Bogusława Grzywacza, misjonarz z Tuchowa: ojciec Józef Grzywacz, redemptorysta przebywał 5 dni w Harklowej [1] . Rozpoczęcie akcji ewangelizacyjnej w parafii świętej Doroty w Harklowej nastąpiło dnia 17 lutego o godzinie 11.00. Była to celebracja Środy popielcowej i początek Wielkiego Postu. Po południu, tego samego dnia, Msza Święta we wspólnocie Ducha Świętego w Grudnej Kępskiej. Następnie, codziennie Msze Święte z kazaniem w Harklowej o 7.00 i 17.30, a o 16.30 w Grudnej Kępskiej. W Roku Eucharystycznym przewodnim tematem jest propozycja Episkopatu Polski „Zebrani na Świętej Wieczerzy” . Każdego dnia uczestnicy tych Ćwiczeń Wielkopostnych mogli usłyszeć o tym Kim jest Ten , który na gromadzi; jacy jesteśmy my – uczestnicy Mszy; czym jest ta Święta Wieczerza i co możemy zabrać do naszego życia z uczestnictwa w Eucharystii . [2] Jako dopeł

VIVALDI - Four Seasons - Alexandra Conunova - Orchestre International de...

Harklowa - Rekolekcje wielkopostne eucharystyczne

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy   w Roku Świętego Józefa Rekolekcje wielkopostne – Harklowa 2021   POPIELEC - Środa - 17 lutego Wielki Post – Święty Józef MBNP Zamknij drzwi….otwórz drzwi   11.00 Msza św. z kazaniem - HARKLOWA 16.00 Msza św. z kazaniem – GRUDNA KĘPSKA 17.00 Msza św. z kazaniem  połączona z nowenną - HARKLOWA   Czwartek = 18 lutego KIM jest ten KTO zaprasza na Świętą Wieczerzę? Będzie odrzucony    7.00 Msza św. z kazaniem - HARKLOWA 9.00 – 10.00 Spowiedź 16.30               Msza św. z kazaniem i adoracją w int. Małżonków i Rodziców- GRUDNA K. 17.30               Msza św. z kazaniem i adoracją w int. Małżonków i Rodziców- HARKLOWA   Piątek – 19 lutego JACY jesteśmy my zaproszeni na Świętą Wieczerzę? Dużo pościmy   7.00 M

Typy i symbolika ikon. Tajemnice podkarpackich ikon - odc. 3

Skąd pochodzą ikony. Tajemnice Podkarpackich Ikon odc. 1

Czym jest ikonostas? Tajemnice podkarpackich ikon odc 4.

33 lata w Brazylii JAG

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021   „Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18) Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości Drodzy bracia i siostry, zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata. Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłe