Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą rozaniec

Encyklika SUPREMI APOSTOLATUS OFFICIO Leon XIII O modlitwie różańcowej

  Encyklika SUPREMI APOSTOLATUS OFFICIO Leon XIII O modlitwie różańcowej Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską Czcigodni Bracia! Pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie 1.Obowiązek zleconego Nam najwyższego urzędu apostolskiego i nader trudne warunki obecnych czasów co dzień natarczywiej napominają Nas i prawie przymuszają, abyśmy – im cięższe ciosy spadają na Kościół – tym troskliwiej nim się opiekowali i dbali o jego całość. Wstęp 2.Dlatego też usiłując, ile tylko możemy, wszelkimi sposobami bronić praw Kościoła i przewidywać oraz zwalczać niebezpieczeństwa mu zagrażające lub nań nastawające, jak najpilniej też staramy się ubłagać wsparcie mocy niebiańskich, które jedynie może sprawić, że Nasze prace i troski osiągną pożądany skutek. 3.Sądzimy, że w tym celu nic nie może być skuteczniejszym i pewniejszym nad zjednanie sobie wiarą i pobożnością wielkiej Boga Rod

O królu co nosił wielki różaniec - Opowieści św. Ludwika.

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec

  Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty  dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego:   Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając

Matka Boża Różańcowa

  Najświętsza Maryja Panna Różańcowa - 7 października Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. Matka Boża Różańcowa z kościoła mniszek dominikańskich w Radoniach pod Warszawą Zwycięstwo

Różaniec - Biskup STANULA Tajemnice z życia publicznego Jezusa

Tajemnice z życia publicznego Jezusa (antycypując papieża Jana Pawła II) Wiemy, że w 2002 r. Papież Jan Paweł II, listem „Rosarium Virgnis Mariae” ustanowił nowe „tajemnice światła”. Ale tutaj uwaga!!! W 1992 r., czyli 10 lat wcześniej, ksiądz biskup Czesław Stanula, biskup diecezji Floresta - PE (1989 - 1997) opublikował w „Głos, który woła na pustyni”- diecezjalne wiadomości z   Floresta „nowe” tajemnice Różańca. Opierał się na propozycji księdza biskupa Valfredo Tepe, biskupa w diecezji Ilhéus (1971-1995). O to pełny tekst pod numerem 16 (październik 1992 r.). Biskup Czesław   cytując biskupa Tepe, mówi o trzech etapach życia Jezusa i sugeruje powrót „radosnych tajemnic”. Jak widzimy, są one prawie takie same jak   „tajemnice światła” zaproponowane przez Jana Pawła II (trzy z nich są identyczne). Różaniec – medytacja życia Chrystusa. Zwróćmy teraz uwagę na obserwacje i propozycje biskupa Frei Valfredo B

Dom Ceslau - Terço jubiloso

Terço jubiloso (antecipando o papa) Todos sabemos que no ano de 2002, com a carta “Rosarium Virgnis Mariae” o papa João Paulo II instituiu os mistérios luminosos do Rosário. Mas, preste bem a atenção!!! Já no anos de 1992, ou seja, 10 anos antes, o bispo da diocese de Floresta – PE (1989 - 1997), apoiando-se na proposta de Dom Valfredo Tepe, bispo de Ilhéus (1971-1995), publicou no “Voz que clama no deserta” - Noticiário diocesano de Floresta a reflexão sobre o Rosário. Eis o texto na íntegra, no número 16 (outubro de 1992). Dom Ceslau, citando o Dom Tepe fala das três voltas da vida de Jesus e sugere a volta dos “mistérios jubilosos”. Assim como podemos perceber, estes estão quase iguais com os mistérios “luminosos” do papa (três deles estão idênticos). TERÇO - MEDITAÇÃO DA VIDA DE CRIS­TO . Agora prestemos atenção a estas orientações sobre o Rosário de Dom Frei Valfredo Bernardo Tepe - Bispo de Ilhéus da Bahia. Ele disse assim: „Rosário é uma forma tradicional

Terço jubiloso (antecipando o papa)

Terço jubiloso (antecipando o papa) Todos sabemos que no ano de 2002, com a carta “Rosarium Virgnis Mariae” o papa João Paulo II instituiu os mistérios luminosos do Rosário. Mas, preste bem a atenção!!! Já no anos de 1992, ou seja, 10 anos antes, o bispo da diocese de Floresta – PE (1989 - 1997), apoiando-se na proposta de Dom Valfredo Tepe, bispo de Ilhéus (1971-1995), publicou no “Voz que clama no deserta” - Noticiário diocesano de Floresta a reflexão sobre o Rosário. Eis o texto na íntegra, no número 16 (outubro de 1992). Dom Ceslau, citando o Dom Tepe fala das três voltas da vida de Jesus e sugere a volta dos “mistérios jubilosos”. Assim como podemos perceber, estes estão quase iguais com os mistérios “luminosos” do papa (três deles estão idênticos). TERÇO - MEDITAÇÃO DA VIDA DE CRIS­TO . Agora prestemos atenção a estas orientações sobre o Rosário de Dom Frei Valfredo Bernardo Tepe - Bispo de Ilhéus da Bahia