Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą Godzina łaski

Dekret o ustanowieniu sanktuarium diecezjalnego ROSA MYSTICA - MATKA KOŚCIOŁA w Fontanelle di MONTICHIARI

  Dekret o ustanowieniu sanktuarium diecezjalnego ROSA MYSTICA - MATKA KOŚCIOŁA w Fontanelle di MONTICHIARI PIERANTONIO TREMOLADA Z ŁASKI BOGA I APOSTOLSKIEGO BISKUPA BRESCJI Uznawszy, że miejsca i struktury w naszej diecezji Brescia w rejonie Fontanelle, na terenie parafii Santa Maria Immacolata w Borgosotto di Montichiari (BS), stały się w ostatnich dziesięcioleciach ważnym duchowym punktem odniesienia i miejscem pielgrzymek dla tysięcy wiernych z Włoch i zza granicy. Biorąc pod uwagę, że historyczne pochodzenie tego imponującego zjawiska modlitwy i czci wobec świętej Matki Pana - zwanej tu „Rosa Mystica - Matką Kościoła” - jest powiązane w sposób, który nie jest drugorzędny w stosunku do duchowego doświadczenia Pieriny Gilli (1911-1991). Zauważając, że historyczne pochodzenie tego zjawiska i jego późniejszy rozwój są obecnie przedmiotem odnowionej fazy badań i rozeznania ze strony władzy kościelnej, także po to, aby lepiej zrozumieć, czy i jak w obecnych czasach może sprzy

GODZINA ŁASKI. PRAWDA CZY FAŁSZ?

  GODZINA ŁASKI. PRAWDA CZY FAŁSZ?               Różnego rodzaju prywatne objawienia, proroctwa i przepowiednie są stare jak świat. [1] Także obecnie żyje na naszej planecie bardzo wielu proroków, prorokiń czy tzw. widzących, którzy twierdzą, że są wysłannikami Boga czy Matki Najświętszej. Reprezentują oni przeróżne religie, kultury, wierzenia i światopoglądy. Niestety, znakomita większość tych przekazów religijnych to czysta iluzja bądź zwykły fałsz. Co pewien czas wielu ludzi – rzekomo w imię Boga, bóstw czy innych sił nadprzyrodzonych – zapowiada koniec świata, straszy ludzkość nadejściem przerażających kataklizmów, zapowiada łatwe ścieżki osiągnięcia zbawienia i szczęścia wiecznego. Internet i religia Prawdziwej rewolucji w rozprzestrzenianiu tego rodzaju orędzi dokonał ostatnio internet. Dlatego w globalnej przestrzeni internetowej krąży dzisiaj mnóstwo irracjonalnych treści religijnych, które nie są poddawane rzetelnej analizie filozoficznej. Problem wątpliwych bądź zdec

„Godzina łaski”: specjalne 60 minut Bożego miłosierdzia czy nadużycie? Ks. Artur Stopka - 07.12.17

  „Godzina łaski”: specjalne 60 minut Bożego miłosierdzia czy nadużycie? Ks. Artur Stopka - 07.12.17 „Godzina łaski” ma swoje źródło w nieuznanych przez Kościół objawieniach. [1] Z drugiej strony intencje modlących się wtedy ludzi z pewnością są autentyczne. Jak zatem podchodzić do tego fenomenu? Nieuznane objawienia Sześćdziesiąt minut raz w roku, gdy „Bóg jest na wyciągnięcie ręki” – tak opisywane bywa nabożeństwo, które od kilkudziesięciu lat jest propagowane na całym świecie, chociaż Kościół nie uznał prawdziwości objawień, które stoją u jego początków. Owszem, lokalny biskup zezwolił na kult Matki Bożej Róży Duchownej z Fontanelle w Montichiari. Jednak objawienia Pieriny Gilli podpadają nadal pod formułę „non constat de supernaturalitate” – co oznacza, iż Kościół nie uznaje nadprzyrodzonego pochodzenia jej przesłania. 8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to w Polsce dzień wolny od pracy. Mimo to, w wielu para

NORMY POSTĘPOWANIA W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH OBJAWIEŃ I PRZESŁAŃ

  NORMY POSTĘPOWANIA W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH OBJAWIEŃ I PRZESŁAŃ   Dokument, promulgowany 25 lutego 1978 r. przez ówczesną Świętą Kongregację Nauki Wiary, ustalający normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań. Został on oficjalnie opublikowany przez Kongregację Nauki Wiary w maju br., a wstęp do niego — opracowany przez dykasterię — podpisał 14 grudnia 2011 r. jej prefekt kard. William Joseph Levada. [1]   WSTĘP DO DOKUMENTU   1. Kongregacja Nauki Wiary zajmuje się kwestiami dotyczącymi szerzenia i ochrony nauki o wierze i moralności, do jej kompetencji należy również analizowanie innych problemów związanych z dyscypliną wiary, takich jak przypadki pseudomistycyzmu, domniemanych objawień, wizji i przesłań, pochodzących rzekomo ze źródeł nadprzyrodzonych. W związku z tym delikatnym zadaniem, powierzonym dykasterii, ponad trzydzieści lat temu zostały opracowane Normae de modo

Godzina łaski - (Maryja Róża Duchowna)

  Godzina łaski - (Maryja Róża Duchowna) Objawienia Maryi Pierinie Gilli w Montichiari i Fontanelle I.             Obserwacje wstępne   1.       Zbawienie (całkowicie) już się dokonało w Jezusie Chrystusie i On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. [1] 2.       Centrum naszej wiary jest osoba Jezusa Chrystusa (wszystko przez Niego, z Nim i w Nim). 3.       W obliczu objawień musimy być czujni według nauki świętego Pawła: „Ducha nie gaście,   proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła (1 Tes 5,19-22). Rz 8,28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. 4.       Uznanie objawień i kultu Róży Duchowej . Biskup Brescii Giulio Sanguinetti dnia 15 sierpnia 2000 roku zdecydował się uznać kult Matki Bożej w Montichiari. Przesłał także list do dwóch stowarzyszeń, które spontanicznie zajmowały si