Dekret o ustanowieniu sanktuarium diecezjalnego ROSA MYSTICA - MATKA KOŚCIOŁA w Fontanelle di MONTICHIARI

 


Dekret o ustanowieniu sanktuarium diecezjalnego

ROSA MYSTICA - MATKA KOŚCIOŁA w Fontanelle di MONTICHIARI

PIERANTONIO TREMOLADA Z ŁASKI BOGA I APOSTOLSKIEGO BISKUPA BRESCJI

Uznawszy, że miejsca i struktury w naszej diecezji Brescia w rejonie Fontanelle, na terenie parafii Santa Maria Immacolata w Borgosotto di Montichiari (BS), stały się w ostatnich dziesięcioleciach ważnym duchowym punktem odniesienia i miejscem pielgrzymek dla tysięcy wiernych z Włoch i zza granicy.

Biorąc pod uwagę, że historyczne pochodzenie tego imponującego zjawiska modlitwy i czci wobec świętej Matki Pana - zwanej tu „Rosa Mystica - Matką Kościoła” - jest powiązane w sposób, który nie jest drugorzędny w stosunku do duchowego doświadczenia Pieriny Gilli (1911-1991).

Zauważając, że historyczne pochodzenie tego zjawiska i jego późniejszy rozwój są obecnie przedmiotem odnowionej fazy badań i rozeznania ze strony władzy kościelnej, także po to, aby lepiej zrozumieć, czy i jak w obecnych czasach może sprzyjać i pogłębiać chrześcijańskie życie pielgrzymów, biorąc pod uwagę jego głęboką przynależność do Kościoła i dzielenie się jego misją ewangelizacyjną pod opieką i inspiracją Tego, który zawsze był wywyższany za Jej niepokalaną świętość, bliskość Boga i ludzi oraz Jej mediacja macierzyńska;

Zważywszy, że od 2001 roku moi szanowni poprzednicy, w ścisłej zgodzie ze wskazaniami kompetentnych organów Stolicy Apostolskiej, nieustannie potwierdzali znaczenie przyjęcia i uznania sprawowania kultu publicznego w wyżej wymienionych miejscach, moderując go poprzez ogłoszenie specjalnych zarządzeń diecezjalnych ;

Biorąc pod uwagę znaczenie uznania także na płaszczyźnie kanonicznej potencjału misyjnego tych świętych miejsc, aby utrwalić, wzmocnić i pomnożyć liczne duchowe owoce, które tu kiełkowały w czasie, a także zapewnić wierną i kościelną opiekę duszpasterską pielgrzymów, szczególnie przez świadome, czynne i owocne sprawowanie sakramentów spowiedzi i Eucharystii, mając na uwadze życie i świadectwo chrztu, które są bardziej zgodne z wymogami Ewangelii i braterskiej miłości;

Biorąc pod uwagę kanony 1230-1234 KPK mojego zwyczajnego upoważnienia,

 

ROSA MYSTICA - MATKI KOŚCIOŁA W Fontanelle DI MONTICHIARI

Zatwierdzenie nowego Statutu nowego Sanktuarium i powołanie Rektora nastąpi jak najszybciej.

Uświęcony w Brescii 7 grudnia 2019 roku w Wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia

Komentarze