Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2021

Zmartwychwstanie - Siedem Pieśni Marii

Wielki Post z Maryją | ks. Jerzy Molewski TChr | Maryja prosi: "Nawracaj...

Rekolekcje z Nieustającą Pomocą Ostrzeszów 2021

Ostrzeszów 2021 Rekolekcje z Nieustającą Pomocą

  NIEUSTANNE POTRZEBY ??? --- NIEUSTAJACA POMOC!!! O Maryjo, Matko nasza,  w swoje dłonie weź nasz los, Stój na straży i błogosław, Wśród radości i wśród trosk!

Siedem boleści i siedem radości świętego Józefa

  Septenna ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści Świętego Józefa [1] (Septennę odprawia się przez siedem dni lub siedem śród) [2]   1. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tego smutku, który ogarnął Twe serce dręczone niepewnością, gdy zamierzałeś opuścić Twoją Przeczystą Oblubienicę, Maryję, oraz odnawiam w Tym sercu radość, której doznałeś, gdy anioł Pański objawił Ci Tajemnicę Wcielenia. Przez Twą boleść i radość proszę Cię, bądź moim pocieszycielem z życiu i przy śmierci. Amen. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu. 2. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tej przykrości, którą odczuło Twoje serce, gdy widziałeś, w jakim ubóstwie narodziło się Dzieciątko Jezus oraz odnawiam w Twym sercu radość, której doznałeś, słysząc śpiew aniołów i widząc pasterzy i Mędrców, oddających hołd Dzieciątku. Przez Twą boleść i radość wyjednaj mi tę łaskę, bym w pielgrzymce życia ziemskiego stał się godny życia wiecznego. Amen. 3. Święty Józefie, użalam się nad Tobą dla tej b

Litania do Świętego Józefa

  Litania do Świętego Józefa   Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże,   zmiłuj się nad nami.              Święta Maryjo,   módl się za nami. Święty Józefie,   módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida,   módl się za nami. Światło Patriarchów,   módl się za nami. Oblubieńcze Bogarodzicy,   módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy,   módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego,   módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa,   módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny,   módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy,   módl się za nami. Józefie najczystszy,   módl się za nami. Józefie najroztropniejszy,   módl się za nami. Józefie najmężniejszy,   módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy,   módl się za nami. Józefie najwi

Różaniec (biblijny) Ewangelii według Świętego Łukasza

  Różaniec (biblijny) Ewangelii według Świętego Łukasza [1] Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, 1.  którego przyjście na świat poprzedziło przyjście Jana Chrzciciela. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 2.  którego poczęła Miriam z Nazaretu, gdy na anielskie zwiastowanie odpowiedziała „Niech mi się stanie według Słowa Twego”. 3.  którego poczęcie potwierdziła Elżbieta witając Maryję jako Matkę swego Pana. 4.  którego mesjańskie Królestwo wyśpiewała Maryja w hymnie pochwalnym. 5.  który narodził się w Betlejem w czasie spisu ludności zarządzonego przez cezara Augusta. 6.  który urodzi się w stajni i został złożony w żłobie. 7.  którego narodzenie ogłosili pasterzom aniołowie. 8.  który został obrzezany ósmego dnia po narodzeniu zgodnie z Prawem. 9.  który został ofiarowany w świątyni w czterdzieści dni po narodzeniu zgodnie z Pra