Ostrzeszów 2021 Rekolekcje z Nieustającą Pomocą

 NIEUSTANNE POTRZEBY ??? --- NIEUSTAJACA POMOC!!!


O Maryjo, Matko nasza,

 w swoje dłonie weź nasz los,

Stój na straży i błogosław,

Wśród radości i wśród trosk!


Komentarze

 1. Rekolekcje z Nieustającą Pomocą w Ostrzeszowie
  Rada Parafialna, parafii Wniebowzięcia Matki Bożej, w Ostrzeszowie, diecezja kaliska – dziękuje Tobie ojcze Józefie , że przyjąłeś – w tym nie łatwym dla nas wszystkich okresie – zaproszenie naszego księdza proboszcza, księdza prałata Leszka – i zgodziłeś się głosić dla nas nauki rekolekcyjne związane z Matką Bożą Nieustającej Pomocy , której nową ikonę otrzymaliśmy dla naszej świątyni .
  Tak pięknie i przystępnie przekazałeś nam tyle informacji z zakresu ikonografii, że będziemy teraz bardziej świadomie odczytywać znaki wpisane w treść ikon . Przekonałeś nas, że symbolika, kolorystyka i inne detale – wszystko ma swoją wymowę. Uzmysłowiłeś nam Ojcze, że Pismo Święte i ikona to zapisy tego samego Objawienia. Ikona wizualnie wyraża to, co jest zapisane w Biblii, a więc zawiera w sobie obraz i słowo. Przybliżyłeś nam także historię ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  Ojcze Józefie, codzienne Msze Święte z naukami skierowanymi do wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych, nabożeństwa różańcowe przed ikoną z rozważaniem tajemnic wpisanych w ten niezwykły obraz, koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu kończona Apelem o godzinie 21, jak i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania – to wszystko przezywaliśmy w te dni wielkopostnych rekolekcji parafialnych i za to dziś dziękujemy.
  Czcigodny Ojcze, razem ze słowami podziękowania za Twoją posługę przyjmij te skromne kwiaty i obietnicę, że w naszych codziennych modlitwach , szczególnie w modlitwie różańcowej, polecamy Panu Bogu wszystkich kapłanów, prosząc dla Nich o błogosławieństwo, Bożą opiekę, potrzebne łaski i światło Ducha Świętego podczas głoszenia Słowa Bożego. Szczęść Boże.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Nieustanne potrzeby??? Nieustająca Pomoc!!!
Witamy u Mamy!!!