Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlam posty z etykietą Biblia

1 List do Tesaloniczan

Niedziela Słowa Bożego APERUIT ILLIS

  List Apostolski papieża Franciszka "Aperuit Illis" ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.   LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA   APERUIT ILLIS W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO   1.«Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24, 45). To jeden z ostatnich gestów, jakie uczynił Zmartwychwstały Pan, zanim wstąpił do nieba. Objawia się Uczniom, gdy są zgromadzeni, łamie z nimi chleb i otwiera ich umysły, aby poję

Pismo Święte - 10 powodów dla których warto czytać

Pismo Święte - 10 powodów dla których warto czytać  - KS. WOJCIECH WĘGRZYNIAK Niedziela Słowa Bożego jest dobrym dniem, by w centrum myśli, modlitwy i dyskusji postawić Pismo Święte. Największym problemem jest zawsze motywacja. Dlaczego warto? Dlaczego trzeba? Podzielę się dziesięcioma powodami - pięć nazwijmy niewierzącymi a pięć powodami wierzącymi. Po co Niedziela Słowa Bożego? - 30 września 2019 r. Papież Franciszek opublikował list „ Aperuit illis”. Okazją do napisania krótkiego, ale bardzo treściwego dokumentu o Biblii była 1600 rocznica śmierci św. Hieronima. Wszak to słynny tłumacz Wulgaty powiedział: „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”. W dokumencie tym Ojciec Święty między innymi ustanawia Niedzielę Słowa Bożego, która ma przypadać w 3. niedzielę zwykłą. Powodów wybrania jednej niedzieli na to, by skupić wszystkie myśli na Piśmie Świętym jest kilka. Po pierwsze na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Papież poprosił, aby «jedna niedziela [w

Maryja w Biblii

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (6) Kontemplująca

  VI Rozdział Kontemplująca Piękna za zasłoną bólu. Przed nami ostatnia, najgłębsza warstwa ewangelicznej ikony Całej Pięknej. Według świętego Jana Maryja obok krzyża Syna stoi poorana cierpieniem, omdlała.   Na Golgocie spotykamy Matkę cierpiącą i kontemplująca. Ona drzy z bólu i kontempluje.   Maryja słuchająca, medytująca, modląca się ; Jej modlitwa znajduje swój szczyt na Golgocie. Trzydzieści trzy lata „drogi Lectio divina” z Jej Synem. Najpierw nosiła Go w swoim łonie, kiedy nauczał stała niezauważona, gdzieś z tylu i słuchała. Maryja na Golgocie otrzymała nowe oczy, nowe usta i nowe serce-paschalne.   Ikona, która staramy się pisać barwami wersetów czerpanych z Ewangelii uczy nas patrzeć na Maryje głębiej. Sposób w jaki cierpi, jest częścią Jej wewnętrznego piękna. Na miejscu ukrzyżowania rodzi się nowa Niewiasta. Maryja ma oczy paschalne, ozy kontemplujące i jest Matka Bolesna i Matka nadziei.   Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu Pańskim pierwsza ze wszystkich ludzi usłyszała

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (5) Medytująca i Modląca się

  IV Rozdział Medytująca „Maryja zachowywała te wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu”   Łk 2,19. W tradycji Hebrajczyków dwie modlitwy prowadziły do medytacji: Amida (osiemnaście błogosławieństw) i Szema Izrael (utkana z wersetów Tory) – Pwt 6,4-9 – była odmawiana dwa razy dziennie.   Lectio Maryi zmienia się powoli w meditatio (słuchająca staje się medytującą). Jakie zachowywanie i rozważanie Słowa w sercu, teki Kościół i taki świat. Wiele dziś dyskutuje się o globalnym ociepleniu, ale trzeba by mówić o globalnym oziębieniu serc. Co Słowo mówi do mnie, dzisiaj? Do dywagacji wystarczy głowa, do medytacji potrzebne jest serce. Cala Piękna kładzie Boga w żłobie, i Łukasz zwraca uwagę na żłób dla zwierząt aż trzykrotnie (Łk 2,7.12.16). Apokalipsa ostrzega nas, ze szatan to potwór, który che nam wykraść Słowo. V Rozdział Modląca się Maryja wierzy i kołysze Obietnice w sercu. Trzecia warstwa ikony Całej Pięknej to Maryja modląca się. Dialogująca w sercu Boga. Nie tylko sł

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (4) Słuchająca

  III. Rozdział Słuchająca Na początku prośmy Ducha Świętego aby odsłonił nam wewnętrze piękno Maryi – Miriam słuchającej. Możemy odkrywać tajemnice piękna Maryi bo Jej ikonograf – Duch Święty – odsłania nam Ją w Biblii. Ideałem kobiety żydowskiej była niewiasta skromna, cicha, milcząca, pracowita, posłuszna mężowi, dbająca o rodzinę. Po powrocie z niewoli Babilońskiej kobiety zostały odsunięte od kultu i nie miały obowiązku chodzić do świątyni i się modlić. W czasach Maryi kobiety nie mogły czytać publicznie Tory. Dlatego budzi podziw znajomość Tory, Proroków. Maryja codziennie modliła się „Szema Izrael” – słuchaj Izraelu (Pwt 6,7). To samo Słowo które spoczęło w „łonie Zwoju” chciało spocząć w Jej łonie. Lectio divina w świątyni i wiejskiej chacie Święty Łukasz kiedy brał do ręki pióro i pisał Ewangelie, to tak jakby brał do ręki pędzel i malował obraz. Namalował najpiękniejsze ikony Maryi. Trzeci ewangelista   na początku swej Ewangelii namalował niezwykły dyptyk – obydwa ob

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (3) „Otwartość”

  Maryjna droga do piękną – Lectio divina. W Evangelii Gaudium, 288, papież Franciszek mówi, ze w Kościele „istnieje styl maryjny”. STYL słuchania, zachowywania, rozważania i wypełniania Słowa; - to właśnie jest „Lectio divina”. Maryja to Archetyp Lectio divina. Życie Maryi pokazuje, że Lectio divina to nie jakaś pobożna teoria, ale styl życia. Piękne życie nie rodzi się z „gadania”, ale ze słuchania i wypełniania Słowa, podobnie jak wiara (Rz 10,17). Słowo usłyszane, medytowane, przemodlone i kontemplowane ma moc sprawcza. Chociaż nawiedził Ja anioł, Ona nigdy nie zachowywała się jak kobieta „nawiedzona”. Maryja była cała otwarta na Słowo. Ona potrafiła żyć czasem teraźniejszym. „Otwartość” to słowo kluczowe w Lectio divina. Maryja była „utkana” cała ze Słowa, głęboko przeniknięta słowem Boga. Jej Magnificat jest wielką symfonią z Pisma Świętego. Taki słuch, jaka zażyłość ze Słowem. Biblia jest napisana cała dla Maryi i cała dla mnie. Każde słowo w Biblii jest dla mnie i o mnie. S

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (2) „Uważajcie więc, jak słuchacie” (8,18).

  II Rozdział Miriam – sekret Bożego piękna „Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja” (Pnp 4,7) i „Kimże jest ta, która świeci z wysoka ja zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słonce, groźna jak zbrojne oddziały?” (Pnp 6,10). W historii Zachodu wielu ludzi doszło do wiary drogą piękna – via pulchritudinis. Zachwyt nad pięknem rodzi się w duszy kształtowanej przez Słowo Boże. Fiodor Dostojewski, w dziele „Idiota”,   powiedział: „Piękno zbawi świat”. Wszystko co Bóg stworzył było dobre i piękne, a kiedy w szóstym dniu stworzył człowieka zachwyt Stwórcy sięgnął zenitu. Od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju człowiek przestał słuchać Boga i zaczął się oddalać.   Bóg, miłośnik życia i piękna stal się najpiękniejszym z synów ludzkich. Miriam, czyli Piękna – Maryja wśród wszystkich istot jest najpiękniejsza. „Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Przejść przez   historie Miriam drogą wersetów z Biblii znaczy tyle samo, com pójść drogą piękna. Możemy przypuszcza

Lectio divina z Maryją - Cała Piękna (1) Odkrywanie ikony Maryi na stronicach Ewangelii

  Cała Piękna Lectio divina z Maryją Krzysztof Wons SDS, -  Salwator, Kraków, 2016. opracowanie - o. Józef Grzywacz CSsR   Spis treści 1.       Cała Piękna wyłania się z Biblii 2.       Miriam – sekret Bożego piękna 3.       Słuchająca 4.       Medytująca 5.       Modląca się 6.       Kontemplująca 7.       Dodatki 8.       Lectio divina – modlitwa przed ikoną 9.       Relacje 10.   Metoda Erwina Pankowskiego 11.   Po co komu ikona? Panagia, panaghia lub panhagia - (Panagia, ”Najświętsza“) - grecki termin oznaczający ”wszystko święte”. Jest to tytuł Matki Boskiej we wschodnim kościele. Termin ten odnosi się również do małej składanej skrzynki z wizerunkiem Matki Boskiej, noszonej przez prałatów we wschodnim kościele. Ten futerał jest noszony na piersi zawieszonej na łańcuszku. Termin ten odnosi się również do chleba, który został uroczyście pobłogosławiony przez greckich mnichów na cześć Dziewicy Maryi i Trójcy i który jest spożywany podczas porannych modl